کارگاه یک روزه بررسی و واکاوی خشونت و افراطی گری در دانشگاه آزاد اسلامی بندرانزلی برگزار شد

کارگاه یک روزه بررسی و واکاوی خشونت و افراطی گری در دانشگاه آزاد اسلامی بندرانزلی برگزار شددر مورخ ۹۸/۰۹/۲۷ کارگاه آموزشی یک روزه با موضوع بررسی و واکاوی خشونت و افراطی گری برای جمعی از دانشجویان و کارکنان واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی برگزار شد.

قابل به ذکر است این محتوای موضوعی برای اولین بار در سطح کشور در یک محفل دانشگاهی اجرا شده است و طی این کارگاه به سیر تاریخی خشونت و افراطی گری در جهان، نقش دولت ها و نهادهای غیردولتی در جهت مقابله با خشونتها و افراطی گری و نیز بررسی راهکارهای متنوع در مسیر کنترل و مدیریت خشونتهای جاری اجتماعی پرداخته شد.

مدرس این کارگاه آموزشی جواد طلسچی یکتا، مدیر و موسس مجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان بوده اند.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا