پیام کوتاه دکتر مصطفی اقلیما (رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران) خطاب به مددکاران اجتماعی به مناسبت فرارسیدن سال نو

با سلام به کلیه مددکاران اجتماعی و دوستان عزیز؛

امیدوارم در سال جدید این درس را آموخته باشیم که از هر مددکاری و بطور کل از هر آدمی، از هر خانواده ای و … اشکالی دیده باشیم سعی کنیم ما آن اشکالات را در سال جدید نداشته باشیم و آن اشکالات را به افراد دیگر انتقال ندهیم، از قدیم گفته اند اگر یک نفر کار اشتباهی کرد، اگر من اشتباه او را تکرار کنم، من نه تنها مثل او میشوم، بلکه در واقع دو برابر بدتر از او هستم، چون من دانسته و آگاهانه آن اشتباه را انجام داده ام، امیدوارم در سال نو همه سلامت و شاد و سرحال باشید و به خواسته هایتان برسید و بدانید تنها چیزی که می تواند ما را موفق کند با هم بودنِ ماست و نه پراکندگی، با هم بودنِ ما با هم.

این را بدانیم افرادی که مددکار نیستند، یا غیر مددکار هستند و کسانی که خدای ناکرده به اسم مددکار اتحاد شما را بهم میریزند شایسته است آنها را از خودتان سوا کنید، آدمهای منفعت طلب را در هر رشته و تخصص و رسته ای که هستند سعی کنیم از خودمان دور کنیم، از تجارب سایر گروهها استفاده کنیم، در گروه روانشناسی اینطور شد و بهم ریخته شدند، در گروههای پزشکی هم یکسری افراد هستند که اسم پزشک را خراب می کنند، امیدوارم ما در گروه مددکاری اجتماعی اجازه ندهیم افرادی که می آیند به اسم مددکار و یا حتی مددکار هستند اما رفتارشان مددکاری نیست جایگاه ما و نام ما را خراب بکنند. امیدوارم در سال جدید همگی سلامت و موفق باشید.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا