پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی سال ۲۰۲۰ رونمایی شد

پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی سال ۲۰۲۰ در ۱۷ مارچ منتشر شد. این روز یک روز بسیار مهم برای مددکاران اجتماعی است تا برای پیشرفت و ورود این شعار در سراسر دنیا، در کنار یکدیگر جمع شوند.

پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی

«ارتقا بخشیدن به اهمیت روابط انسانی» این موضوع بر وابستگی مردم و نیازهایشان برای تغییر سیاست ها و ارائه خدمات اجتماعی متمرکز می شود.

روابط عمومی مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا