سیاست اجتماعی و نیازهای یک جامعه به مددکاری اجتماعی

نیازهای یک جامعه به مددکار اجتماعی: تحصیل و آموزش در رشته مددکاری اجتماعی، که بر پایه ی دانش و مهارت می باشد، موجب قادر سازی افراد و گروهای اجتماعی یک جامعه می شود

سیاست اجتماعی و نیازهای یک جامعه به مددکاری اجتماعی

در هر جامعه ای به ویژه در جوامع صنعتی، سیاست های اجتماعی با هدف حفظ و بهبود سلامت اجتماعی جامعه تدوین و با برنامه های ویژه ای اجرا می شوند. سلامت اجتماعی در کنار سلامت جسمی، سلامت روانی و سلامت معنوی، مجموعه ای را به وجود می آورد. این مجموعه مفهوم سلامت را به طور کلی در جامعه تعریف می کند.

پیشگیری و درمان دو معقوله مهم در مبحث سلامت می باشند. در سلامت اجتماعی مهمترین بخش مربوط به بهداشت اجتماعی، مفهوم پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای فرد، خانواده، گروه های اجتماعی و جوامع کوچک و بزرگ اعم از روستا و شهر می باشد.

انواع نیازهای انسان

بر اساس نمودار مازلو، مهم ترین و ابتدایی ترین نیازهای انسان، شامل نیازهای زیستی از جمله آب و غذا می باشد. دومین گروه از نیازهای انسان، نیازهای ایمنی می باشد. نیازهای ایمنی عبارتند از امنیت تداوم آب و غذا، امنیت در مقابل آسیب های جسمی، امنیت اجتماعی، امنیت شغلی و غیره.

سومین دسته بندی از نیازهای انسان، نیاز به حس تعلق می باشد، مانند حس تعلق به خانواده، حس تعلق به جامعه و حس تعلق به گروه های اجتماعی.

چهارمین گروه از نیازهای انسان، نیاز به خودیابی یا همان شکوفایی فرد می باشد.

بدون شک احساس نیاز و شدت آن می تواند متاثر از عوامل فرهنگی یا عوامل اجتماعی و اقتصادی باشد. سطح نیاز نیز می تواند تحت تاثیر درجه‌ی عضویت فرد در گروه های آسیب پذیر تعریف شود.

مددکاری اجتماعی مجموعه فعالیتی می باشد که مبنای آن بر پایه مهارت و دانش خاصی شکل گرفته است. هدف از مددکاری اجتماعی توانمندی افراد و گروه های اجتماعی و انسانی می باشد. تا بتوانند مهارت لازم جهت داشتن استقلال اجتماعی، استقلال شخصی و رضایت فردی و اجتماعی لازم را به دست بیاورند.

تعریف نیازهای انسان در نمودار مازلو
تعریف نیازهای انسان در نمودار مازلو

دانشکده‌های مددکاری اجتماعی کانادا

مفاهیم امتیاز، ظلم، تنوع و عدالت اجتماعی، چارچوبی را برای ما فراهم می کند تا عدالت را در مرکز کار خود نگه داریم. بررسی این عوامل به ما در ایجاد چشم‌اندازی جهت برقراری عدالت کمک می‌کند و مکانیسم‌هایی را که از ظلم و بی‌عدالتی حمایت می‌کنند، شناسایی و کاهش می‌دهد. تمرکز و بررسی عوامل ذکر شده می تواند به ما در شناسایی نظریه ها و سیاست هایی کمک کنند که عدالت اجتماعی را ترویج می دهند و بی عدالتی را از بین می برد.

پس از همه گیری ویروس کرونا، فرصت های شغلی مناسب برای مددکاران اجتماعی، به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است. از این رو دانشکده های مددکاری اجتماعی کانادا، از مهارت مددکاری اجتماعی به شدت استقبال می کنند.

اگر واقعاً به تحصیل در رشته مددکاری اجتماعی در کانادا علاقه دارید، باید بدانید که شانس با شما یار می باشد. به طور کلی، کشور کانادا دارای دامنه شغلی بالایی است. پس از فارغ التحصیلی از دانشکده‌های مددکاری اجتماعی کانادا می توانید مطابق با رشته تحصیلی خود، بلافاصله شروع به فعالیت کنید.

یکی از نیازهای روز کشور کانادا با توجه به معقوله‌ی سلامت اجتماعی، نیاز به دانش و مهارت مددکاری اجتماعی می باشد. مددکاری اجتماعی در کشور کانادا، علاوه بر تقاضای زیاد، حس انسان دوستی به افراد خواهد داد. اکثر دانشگاه‌های کانادا از کیفیت آموزشی بالایی برخوردار هستند و قطعاً پس از فارغ‌التحصیلی، شغلی طولانی و پربار خواهید داشت.

مددکاری اجتماعی و مطالبه گر
مددکاری اجتماعی و مطالبه گر

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
گردآوری و ترجمه توسط
کارگروه تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان
دکمه بازگشت به بالا