رعایت شأن و مقام مددجویان در گرو احترام به شأن و منزلت مددکاران اجتماعی

رعایت شأن و مقام مددجویان در گرو احترام به شأن و منزلت مددکاران اجتماعییکی از شعارهای اصلی روز جهانی مددکاری اجتماعی امسال رعایت شأن و منزلت انسانها می باشد که از اصول اولیه مددکاری اجتماعی نیز می باشد. اینکه رعایت شأن و مقام انسانها به دلیل صرفا انسان بودنشان ، سوای نوع گرفتاریها و مشکلاتشان ، بر همه مددکاران اجتماعی واجب و لازم الاجرا می باشد. ولی اجرای عملی این مقوله نیاز به پیش زمینه هایی دارد که مهمترین آن رعایت شان و مقام خود مددکاران اجتماعی است. متاسفانه در برخی از مراکز و سازمانها که حتی رسالت اصلی اشان مددکاری اجتماعی می باشد گاها شرایطی بر مددکاران اجتماعی تحمیل می شود که متناسب با شان و مقام مددکاران اجتماعی نبوده و مددکاران را در شرایط شغلی سختی قرار می دهد . عدم امنیت شغلی ، پایین بودن مزایا و دریافتی ها ، ارجاع امورات غیر مددکاری ، عدم ارائه امکانات مناسب برای مصاحبه و… در حقیقت نوعی بی احترامی و عدم رعایت حقوق و شان مددکاران اجتماعی می باشد. مددکار اجتماعی که خود در محل کار خود از احترام منزلت لازم برخوردار نیست به چه شکل می تواند رعایت شان و منزلت مددجویان را بجا بیاورد؟ مددکاراجتماعی که خود از آینده شغلی خویش مطمئن نبوده و خود در تنگنا قرار دارد با چه سازو کارهایی می توان تضمین نمود که برای مددجویانش کارآفرینی نماید؟ هر چند در عمل بسیاری از مددکاران اجتماعی ثابت نموده اند که به رغم مشکلات موجود در انجام وظایف حرفه ای خویش کوتاهی نکرده اند ، ولی باید این واقعیت را بپذیریم که مددکاری اجتماعی ، حرفه ای سخت ، تخصصی و مستلزم داشتن یک سری ملاحظات اجتماعی و شغلی است و قاعدتا فردی که از منزلت مادی و معنوی کافی در محل کار خود برخوردار نباشد تضمینی وجود ندارد که بتواند به نحو احسن رعایت شان و مقام مددجویان را بجای آورده و توانمندسازی نماید.

امین موحدی
مددکاراجتماعی-زمستان ۹۳

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا