همایون هاشمی: نقش سازمان مددکاری اجتماعی درحوزه خدماتی چیست؟ | مددکاران جایگاه ویژه ای درحوزه سلامت دارند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: سازمان مددکاری اجتماعی درراستای یکپارچه سازی خدمات حمایتی به افراد باید تشکیل شود.

به گزارشمجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایرانبه نقل از خانه ملت؛  همایون هاشمی درگفت وگو با این خبرگزاری، درخصوص اعلام وصول طرح تشکیل سازمان مددکاری اجتماعی، گفت: مددکاری درحال حاضر تحت پوشش یک انجمن به نام مددکاری اجتماعی فعالیت می کند، با توجه به اینکه یکی ازفعالیت های اساسی درحوزه خدمات اجتماعی به فعالیت مددکاران مربوط است؛ باید برای افزایش پوشش خدمات مددکاری بتوان با تشکیل یک سازمان قشر بیشتری از مردم را از خدمات اجتماعی بهره مند کرد.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ وتکاب درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه سازمان مددکاری اجتماعی باید غیردولتی باشد، افزود: دولت نمی تواند این سازمان را به طورمستقل اداره کند، بنابراین سازمان مددکاری اجتماعی هم مانند سازمان نظام پرستاری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام روانشناسی غیردولتی خواهد بود؛ البته تقویت فعالیت حوزه مددکاری نسبت به ادوار گذشته ضرورتی انکار ناپذیر است.

وی با بیان اینکه عمده مباحث رفاه اجتماعی و فعالیت تیم کمک رسان دربحران ها درقالب فعالیت های مددکاری است، تصریح کرد: یکی از رشته هایی که درحوزه خدمات اجتماعی و درحوزه سلامت اهمیت بسزایی داشته مددکاری بوده و مددکاران از جایگاه ویژه و تاثیرگذار در تیم ارایه دهنده خدمات بهداشتی و رفاهی درحوزه سلامت برخوردار هستند، بنابراین هراقدامی که بتواند درجهت افزایش کیفیت خدمات مددکاری موثر باشد از ارزش پیگیری برخوردار است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید براینکه طرح تشکیل سازمان مددکاری اجتماعی درکمیسیون تخصصی مربوط باید مورد بررسی قرار گیرد، گفت: سازمان مددکاری اجتماعی باید با رویکرد کاملا غیردولتی مورد توجه قرار گیرد، ضمن اینکه سازمان مددکاری اجتماعی باید درچارچوب قانون هماهنگی ها و نظم دهی های لازم برای خدمات حوزه مددکاری را انجام دهد؛ البته مددکاری زیرمجموعه بهزیستی نبوده و نخواهد بود، تنها یک واحد حمایتی برای ارایه کمک به افراد درنهادهایی مانند کمیته امداد، بهزیستی و بیمارستان ها است؛ هرچند که حوزه سلامت بیشترین خدمات را از حوزه مددکاران دریافت می کنند.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا