نشست نقد و بررسی کتاب هندسه مددکاری اجتماعی انتقادی

نشست نقد و بررسی کتاب هندسه مددکاری اجتماعی انتقادی توسط انجمن علمی دانشجویی مددکاری اجتماعی دانشگاه خوارزمی

نشست نقد و بررسی کتاب هندسه مددکاری اجتماعی انتقادی توسط انجمن علمی دانشجویی مددکاری اجتماعی دانشگاه خوارزمی مورخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۲ الی ۱۳:۳۰ در کلاس ۱۰۷ دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

نشست نقد و بررسی کتاب هندسه مددکاری اجتماعی انتقادی

نشست نقد و بررسی کتاب هندسه مددکاری اجتماعی انتقادی توسط انجمن علمی دانشجویی مددکاری اجتماعی دانشگاه خوارزمی

در این نشست که با حضور مجتبی اسلامی (نویسنده کتاب) و دکتر رضا صفری شالی (دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی) برگزارگردید، به صورت اجمالی بیان مطالب زیر پرداخته شد:

نشست نقد و بررسی کتاب هندسه مددکاری اجتماعی انتقادی
نشست نقد و بررسی کتاب هندسه مددکاری اجتماعی انتقادی

🔹بیان چشم انداز کلی کتاب هندسه مددکاری اجتماعی انتقادی
🔹ضرورت وجود مددکاری اجتماعی انتقادی در بین دروس دانشگاهی
🔹اهمیت مددکاری اجتماعی در NGO ها
🔹تفاوت مددکاری اجتماعی علمی و ایدئولوژیک
🔹بررسی نظریه نئولیبرالیسم در مددکاری اجتماعی
🔹نقد کتاب توسط دانشجویان

به گزارش کارگروه استانها در مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ این جلسه ابتدا با معرفی اجمالی جلسه توسط دکتر صفری شالی آغاز گردید، سپس با صحبت های چالشی نویسنده کتاب در خصوص معرفی مفهوم “مددکاری اجتماعی انتقادی” ادامه یافت.

مجتبی اسلامی در این نشست به نقد وضعیت مددکاری اجتماعی در ایران و جهان پرداخت و در طی سخنانش، اشکالات متعددی را به اساتید این رشته در ایران مطرح نمود و همچنین به نقد کیفیت تدریس مددکاری اجتماعی در دانشگاه های کشور پرداختند.

نویسنده کتاب “هندسه مددکاری اجتماعی انتقادی” مسائل درون مددکاری اجتماعی را از دو جنبه نفی و اثبات، مطرح کرد که جنبه نفی آن، به انتقاد از وضعیت موجود مددکاری اجتماعی اشاره داشت و وضعیت اثباتی آن معطوف بود به راهبردهایی که برای بهتر شدن این وضعیت کمک می کند و این راهبردها را در دو موضوع “مددکاری اجتماعی کارگران و کارمندان” و “اهمیت نقش مددکاری جامعه ای در NGO” بیان نمود که در ویدئوی بارگذاری شده به صورت تفصیلی موجود می باشد.

در ادامه دکتر صفری شالی نیز سخنان خودشان را با طرح این نکته که این دیدگاه ها برای شخص نویسنده هست و از منظر خود اوست، آغاز کردند.

نشست نقد و بررسی کتاب هندسه مددکاری اجتماعی انتقادی
نشست نقد و بررسی کتاب هندسه مددکاری اجتماعی انتقادی

وی در بحث‌شان اشاراتی به تاریخچه انقلاب صنعتی و روند پیش روی سرمایه داری داشتند و ایده دولت رفاه را که در کشورهای سوسیال دموکراسی انجام می شود، همراستا با اهداف مددکاری اجتماعی قلمداد کردند و با بیان خاطره ای از حادثه زلزله، نقش NGO ها در مددکاری اجتماعی را با اهمیت جلوه دادند و در انتها در ضمن مثبت بودن نظرشان راجع به کتاب “هندسه مددکاری اجتماعی انتقادی” ایراداتی را برای بهتر شدن کتاب در ویراست بعدی، بیان نمودند.

جلسه با چالش ها و سوالات دانشجویان از نویسنده کتاب، در خصوص مباحث کتاب و نیز در خصوص اظهارات ایشان در این جلسه، به پایان رسید.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا