گزارش نشست فروردین ماه انجمن خانواده و ازدواج کشور

نشست انجمن خانواده و ازدواج کشور: به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ در مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ نشست تخصصی انجمن ازدواج و خانواده کشور با حضور اعضاء انجمن و مدعوین در محل سالن آمفی تئاتر سازمان بهزیستی استان تهران برگزار شد. این جلسه با حضور و سخنرانی آقای مهدی میر محمد صادقی با موضوع “نگاه نو به ازدواج و تغییرات اجتماعی در ایران امروز” همره بوده است که بدینوسیله اهم موارد کلیدی مطروحه در سخنرانی ایشان جهت اطلاع مخاطبین این پایگاه اینترنتی نمایه می گردد.

اهم عناوین سخنرانی شامل موارد ذیل بوده است:

نگاه نو به ازدواج و تغییرات اجتماعی در ایران امروز

در ایرانِ امروز با توجه به انواع روابط، قصه ازدواج و معنای آن تغییر نمود و هنوز ما به تعریف دقیق در این خصوص نرسیدیم.

از نظر شرعی و دینی نکاح یعنی رابطه جنسی بین زن و مرد.

ازدواج معاتاتی: (که در متن های قدیمی مذهبی عنوان شده) یعنی عقد بدون صیغه عقد.

ولی همه چیز حاکی از ازدواجه، در جامعه امروزی با توجه به تغییرات اجتماعی، ما نیاز به تعریف جدیدی از ازدواج داریم. و می گوییم ، رابطه جنسی بین زن و مرد یعنی ازدواج.

ازدواج مسمار در عرب ها: زن و مردی که رابطه جنسی دارند و در دو خانه جداگانه زندگی میکنند.

ازدواج سفید: شکل جدیدی از ازدواجه. برای بعضی ها مناسب و بعضی دیگر نامناسب است.

چون تعریف سنتی ازدواج در ذهن ماست. مراسم، جمع خانواده و …

مهم این است که در تعاریفمان بیاوریم و با شرع و عرف ما مخالفتی نداشته باشد.

پس مهم تعریف درست دادن ازدواج است.

ارتباط دختر و پسر: جوان های امروزی ما در روابط ابتدا ازدواج موقت شبیه نامزدی و ممکن است با صیغه عقد موقت همراه باشد و بعد ازدواج دایم می نمایند.

ولی کسی تعریف ننموده و ممکن است گارد بگیرند.

مسأله تعریف است، ما باید مفاهیم نو ایجاد کنیم و به عرف کمک کنیم. در غیراینصورت با ثبت ازدواج موقت می توان قانونی نمود.

با این اوصاف مسئولیت بیشتری به رابطه جنسی بین زن و مرد می دهیم و بیش از تعریف ازدواج است، و هنوز به تعریف دقیق نرسیدیم.

در مفهوم ازدواج، تعهد مسأله مهمی است. بعضی روابط جنسی که تعهد نیست، زناست.

اینها را باید روشن نمود. اگر دختر و پسری با هم رابطه داشته باشند و هر دو تمایل و رضایت و قصد انشا داشته باشند، طبق فقه زن و شوهرند.

در اینجا روانشناسان، فقه ها و حقوق دانان و عرف بهم متصل می شویم.

تغییر دیگر، تغییر نگاه زنان به ازدواج و رابطه جنسی است. که جدید شده و باید به آن توجه کنیم.

و اینکه نگاه به مهریه، جشن ازدواج، وضعیت مالی زن و مرد و حق طلاق و … تغییر نموده و در حال عملیاتی شدن است.

از طرفی مفهوم پردازی خود ازدواج و انواع آن است.

 

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا