اولین حرکت رسانه ایِ جمعی از دانشجویان مددکاری اجتماعی با موضوع “حقوق شهروندی”

اولین حرکت رسانه ایِ جمعی از دانشجویان مددکاری اجتماعی، از طریق انتشار گسترده یادداشتها و مقالات تخصصی آنان با موضوع “حقوق شهروندی و ابعاد مختلف آن”، در مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران و نیز مجموعه تخصصی مددکاران اجتماعی ایرانیان صورت پذیرفت.

قابل به ذکر است مقالات و یادداشتهای مربوطه حاصل تلاشهای دانشجویان شرکت کننده در کارگاه مقاله نویسی با تدریس آقای سجاد مجیدی پرست (مدرس دانشگاه و دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی) بوده است.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا