مددکاری اجتماعی و لزوم پیش بینی آینده فناوری

گردآوری و ترجمه: جواد طلسچی یکتا؛ مددکار اجتماعی و مدیر مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی و فناوری:  از مددکارانی که از فناوری های جدید برای ارتباطات خود بهره می برند انتظار می رود که همان قدر پیگیر استانداردها و ضوابط اخلاقی باشند که در ارتباط چهره به چهره خود در زندگی واقعی، آن ها را رعایت می کنند.

برای مثال هنگام ایجاد ارتباط جدید درمانی، آیا مددکاران اجتماعی می بایست از فناوری ارتباطات از راه دور استفاده نمایند و البته مهم است که مفاهیم اخلاقیِ استفاده از این نوع فناوری را بدانند و شرایط مددجو را نیز سنجش نموده و دریابند که او نیز به چنین فناوری دسترسی دارد و اگر نه، چه موانعی وجود دارد.

مددکاری اجتماعی و فناوری

زبان بروز شده درباره فناوری، در واقع مسئولیت اخلاقی مددکاران اجتماعی در برطرف کردن موانع دسترسی به فناوری برای مددجویان است. ضوابط اخلاقی بروز شده این موضوع را تصریح می کند که مددکاران با درون اندیشی انتقادی (خود اصلاحی) از خود، آگاهی و تواضع فرهنگی نشان می دهند و افرادی که متخصص در فرهنگ خود هستند را شناسایی نموده و به آموزش مادام العمر متعهد بوده و بتوانند نهادهای موثر در گسترش تواضع فرهنگی را پاسخگو نمایند.

همچنین در این ضوابط آمده است که مددکارانی که خدمات الکترونیکی ارائه می دهند باید از تفاوت های فرهنگی و اقتصادی-اجتماعی و میزان دسترسی مددجوها به فناوری الکترونیکی آگاهی داشته و در پیشگیری از موانع بالقوه بکوشند و قابلیت های جسمی، روحی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی ، زبانشناسی و سایر موضوعات را که بر دسترسی و ارائه خدمات تاثیرگذار است، ارزیابی نمایند.

مددکاران اجتماعی در این عصر چه می توانند انجام دهند؟
مددکاران نیاز است همیشه در حال یادگیری بوده و اقدامات لازم را خصوصا در عصری که فناوری در حال تغییر همیشگی است انجام دهند؛ برای مثال:
فراتر از فناوری روزمره بنگرند. دیدن نحوه استفاده فناوری در زندگی روزمره آسان نخواهد بود. آیا می دانند محل زندگی یا حوزه قضایی شان از فناوری چگونه بهره می برد؟ یا اثرات آن بر مددجو ها چه خواهد بود؟ و چه نتایج و پیامدهایی را در پی دارد؟

با دستورات و روش های انجمن ملی مددکاران اجتماعی آشنا شوند. این انجمن یک سری مقالات پیرامون ابزار های عملی بالینی برای فناوری در وبسایت خود انتشار داده است و استانداردهای فناوری در سند عملیِ مددکاری برای همه قابل دسترسی است.

نظریه ی بی طرفی در مسئله فناوری را نپذیرند چون فناوری با تمامی مزایایش به دست انسان و با اهداف خاصی ایجاد شده است و گسترش فناوری نیز عاری از تعصبات خالق یا کاربران آن نیست.

در بحث سیاست فعال باشند. گرچه ضوابط اخلاقی انجمن ملی مددکاران بیشتر بر اخلاق عملی متمرکز است اما مددکاران باید استانداردهای اخلاقی را برای عدالت اجتماعی و تغییر به کار بگیرند. آیا محل زندگی یا حوزه قضایی شان متاثر از سیاست های استفاده از فناوری است؟ آیا همه به اینترنت دسترسی دارند و یا محدودیت وجود دارد؟

یادمان نرود چون مددکاران اجتماعی به دنبال تحقق عدالت و تغییرات مثبت در جامعه شان هستند و در استفاده از فناوری نیز گریزی نیست در نتیجه درک اینکه فناوری چیست، کاربرد آن در سطوح مختلف چه می باشد و اگر درست عمل نشود چه آسیب هایی را در پی خواهد داشت، مهم است.

منبع:

Social Work Tech Notes – Beyond Pushing Buttons_ Social Workers and the Need To Anticipate the Future of Tech – SocialWorker.com.mhtml

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا