مددکاری اجتماعی نوین از عوامل مهم توسعه و تغییر اجتماعی

یکی از گروههای متخصص در حل مشکلات جامعه مددکاران اجتماعی هستند. مددکاران اجتماعی نوین به عنوان یکی از گروههای متخصص می‌توانند در حل بسیاری از مشکلات جامعه، نقش مشاوران کارآمد و موثر را برای برنامه‌ریزان و مدیران ارشد ایفاء نمایند.

مددکاری اجتماعی نوین

شرط اساسی زندگی توام با آسایش، نشاط، پیشرفت و موفقیت و رشد و کمال برخورداری از سلامت، بهداشت، امنیت جسمانی و روانی و اجتماعی است.

تغییر و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیش آمدهای غیر منتظره از قبیل زلزله، بیماری کووید ۱۹، افشای اخبار در خصوص بی کفایتی برخی مدیران، افشای اختلاس ها و رانت ها باعث مشکلات گوناگونی در زمینه‌های معیشتی، تحصیلی، شغلی، خانوادگی، تصمیم‌گیری، ارتباطی، عاطفی، روانی رفتاری و اخلاقی برای بسیاری از افراد جامعه شده است.

اما آنچه امروزه در حل مسائل و مشکلات افراد، گروهها و جوامع باید به آن توجه داشت این است که حل مشکلات در سایه فعالیت تیم‌های حرفه‌ای و متخصص، برنامه های بومی علمی و قابل قبول از طرف مردم قابل تحقق است.

مددکاران اجتماعی نوین

یکی از گروههای متخصص در حل مشکلات جامعه مددکاران اجتماعی هستند. مددکاران اجتماعی نوین به عنوان یکی از گروههای متخصص می‌توانند در حل بسیاری از مشکلات جامعه، نقش مشاوران کارآمد و موثر را برای برنامه‌ریزان و مدیران ارشد ایفاء نمایند.

مددکاران اجتماعی نوین افراد متخصص و توانمندی هستند که به علم روز حرفه مسلط می‌باشند و از قالب مددکاری اجتماعی سنتی و پای بندی به حمایت‌های صرفاً مالی و بازی کردن نقش واسطه بین خیرین و مراجع‌ها خارج شده‌اند و با ارتقاء سطح دانش و مهارت خود در پی ایجاد تغییر و توسعه اجتماعی و توانمند سازی افراد و جامعه می‌باشند و همواره در کنار مردم و برای رفع مشکلات آنان و رسیدن به تغییرات مطلوب اجتماعی در تلاش هستند.

مددکار اجتماعی نوین چگونه فعالیت می کند؟

در مددکاری اجتماعی نوین، مددکار اجتماعی ضمن پیگیری برنامه های فوری برای پاسخگویی به نیازهای ضروری مراجع، به مراجع و خانواده وی به عنوان یک متخصص نگاه می‌کند و برای حل مشکلات افراد و گروههای مختلف و ایجاد تغییرات مطلوب علاوه بر توجه به تفاوتهای فردی، انجام پژوهش و بررسی‌های میدانی، راهکارهای پیشنهادی خود را با همفکری با گروههای مختلف متخصصین و افراد دارای مشکل تدوین و به مدیران عالی پیشنهاد می‌دهد.

مددکاری اجتماعی نوین از عوامل مهم توسعه
مددکاری اجتماعی نوین از عوامل مهم توسعه

توسعه اجتماعی در مددکاری اجتماعی نوین

در مددکاری اجتماعی نوین برای تغییر و توسعه اجتماعی باید راهکارها و پیشنهادهای اجرایی از سطح مدیران پایین به سطح کلان (از پایین به بالا) جهت بررسی و ایجاد زمینه‌های لازم برای اجرا ارسال گردد.

تاکید می‌شود مددکاران اجتماعی در تلاش باشند تا از حالت کمک‌های خیرخواهانه و تعاریف سنتی حرفه و برگزاری همایشها و کارگاهها بدون بازده کناره‌گیری کنند.

نقش مددکاران اجتماعی در مددکاری اجتماعی نوین

در این راستا مددکاران اجتماعی باید از نقش اجراکننده محض دستورات و برنامه های مدیران رده بالا خارج شوند و با توجه به تجربه کاری و ارتباط روزانه با مردم و پژوهشهای میدانی و حضور مستمر در جامعه و ارتباط با گروه‌های هدف‌های مختلف و مطالعه پژوهشهای داخلی و خارجی برنامه ها و پیشنهادات اجرایی خود را به مدیران ارشد ارائه دهند و مدیران ارشد نیز باید رویه خود را عوض کنند و به مردم و مشکلات آنان گوش بدهند و برای برون رفت از وضعیت فعلی کشور از پتانسیل و توانمندی گروههای مختلف متخصصین و نخبگان استفاده کنند و در کنار آنان از مددکاران اجتماعی فعال در حوزه مختلف بخواهند با حضور در میان مردم رابط بسیار موثر و مفیدی برای انتقال مشکلات مردم و ارائه راهکارهای اجرایی پیشنهادی با همفکری و استفاده از تجربیات و تخصص‌های افراد جامعه باشند.

سخن آخر

در همین راستا تاکید می‌شود مددکاران اجتماعی در تلاش باشند تا از حالت کمک‌های خیرخواهانه و تعاریف سنتی حرفه و برگزاری همایشها و کارگاهها بدون بازده کناره‌گیری کنند و در کنار مردم و با نگاه تخصصی خود به مشکلات جامعه با هدف توسعه و تغییرات اجتماعی مطلوب مشاوران خوبی برای مدیران باشند تا بتوانند با تدوین برنامه های علمی و عملی، بومی و متناسب با ویژگی های هر گروه، و پیگیری مستمر برای اجرای صحیح این برنامه ها، همگام با متخصص سایر حوزه‌ها باعث تغییرات اجتماعی مطلوب و دسترسی آحاد جامعه به رفاه و تامین اجتماعی متناسب با شاخص های جهانی شوند.

نویسنده: پروانه خفتان

کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا