مددکاری اجتماعی در آفریقا

نقش و جایگاه مددکاری اجتماعی در آفریقا

مددکاری اجتماعی در آفریقا: با اجرای درست استراتژی های مددکاری اجتماعی در آفریقا و تربیت دانشجو در دانشکده های مددکاری اجتماعی، بستر برای برون رفت از مشکلات عدیده ی آفریقا فراهم می شود.

نقش مددکاری اجتماعی در آفریقا چیست؟

به جرئت می توان گفت که مددکاری اجتماعی در آفریقا، از نقش و جایگاه مهم و حیاتی برخوردار است. آفریقا از گذشته تاکنون، همواره حوزه ی وسیعی از انواع مشکلات را در بر داشته و دارد.

برای حل این مشکلات و کاهش آسیب های ناشی از آن، لاجرم باید دست به دامان مددکاری اجتماعی شد. زنان و کودکان آفریقایی، به دلیل قرار گرفتن در معرض خطرناک ترین آسیب ها، به شدت نیازمند بهره مندی از خدمات مددکاری اجتماعی می باشند.

طبق مطالعات جهانی، مددکاری اجتماعی در کشورهای آفریقایی، نیازمند دقت و توجه فزاینده ای است. چرا که مردم آفریقا از امکانات آموزشی ضروری و سایر امکانات محروم هستند. آن ها به دلیل عدم کسب مهارت های فردی و اجتماعی لازم، همواره جزء ضعیف ترین و فقیرترین مردمان این کره ی خاکی بوده اند.

استراتژی های مددکاری اجتماعی برای برون رفت از مشکلات آفریقا چیست؟

مردم تاکنون شاهد خدمات متنوع مددکاری اجتماعی در آفریقا بوده اند؛ ولی می بایست برای مدیریت این مهم، استراتژی های نوین و اثربخشی را به کار بست. این استراتژی ها و راهبردها می توانند راهگشای مسیر رهایی آنها از حضیض فقر و بی سوادی باشند.

یکی از این راهبردها، برپایی انجمن ها و همایش هایی برای ایده پردازی، ارائه ی پیشنهاد های سازنده و رفع موانع موجود بر سر راه تحقق برنامه ها و چشم اندازهای مددکاری اجتماعی در کشورهای آفریقایی است.

راهبرد دیگر، ارائه ی خدمات مددکاری اجتماعی در زمینه ی آموزشی است. زیرساخت های این آموزش ها باید بر اساس مولفه های اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع آفریقایی بنا شوند.

آموزش هایی از قبیل:

ا- آموزش مهارت های فردی و اجتماعی برای ارتقای سطح کیفی زندگی
۲- آموزش مهارت های کسب و کار و خوداتکایی در حوزه های اقتصادی خانوار
۳- افزایش سطح آگاهی های فردی، خانوادگی و اجتماعی در زمینه های گوناگون

توانمندسازی نیروی انسانی و پشتیبانی مالی از حوزه های مددکاری اجتماعی در آفریقا

مددکاری اجتماعی در آفریقا برای دستیابی به نتایج عملی مطلوب در گروی گذار از سه پروسه ی نظریه پردازی، تحقیق و سیاست گذاری است. این مهم تنها به مدد توانمندسازی نیروی انسانی و پشتیبانی در ارائه ی خدمات مالی میسر خواهد شد.

مددکاری اجتماعی در آفریقا
مددکاری اجتماعی در آفریقا

بنابراین، خدمات آموزشی مددکاری اجتماعی در کنار حمایت های مالی دولتی و بین المللی در راستای اشتغال زایی و برپایی کسب و کار راهگشا خواهد بود. بدین ترتیب، خدمات مددکاری اجتماعی بر کیفیت سطح زندگی ساکنان کشورهای آفریقایی افزوده و تا حدود زیادی از آسیب های ناشی از مشکلات خواهد کاست.

گسترش پذیرش دانشجو در دانشکده های مددکاری اجتماعی در آفریقا

گسترش پذیرش و تربیت دانشجو در دانشکده های مددکاری اجتماعی در آفریقا، یکی از راه های بومی سازی اهداف و چشم اندازهای آموزشی مددکاری اجتماعی است.

جذب و تربیت دانشجو در این دانشکده ها میان دانش مددکاری اجتماعی و بومی سازی اهداف و چشم انداز های آموزشی آن، توازن ایجاد خواهد کرد. این توازن، سکوی پرشی برای دستیابی به اهداف مشترک و ایده آل مددکاری اجتماعی در کشورهای آفریقایی خواهد بود.

مددکاری اجتماعی در آفریقا

کاری از کارگروه تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان
مرکز مطالعات بین الملل مددکاری اجتماعی ایرانیان
نقش و جایگاه مددکاری اجتماعی در کشور آفریقا

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا