یادداشت یک جامعه شناس به بهانه قتل ناموسی دختر شانزده ساله کرمانشاهی

قتل ناموسی دختر کرمانشاهی: [یادداشت اختصاصی به بهانه قتل شکیبا بختیار دختر شانزده ساله کرمانشاهی که به دلایل ناموسی با ضربات چاقو توسط پدرش کشته شد]

دکتر فاضل الیاسی پژوهشگر پسا دکتری دانشگاه تهران

قتل ناموسی دختر کرمانشاهی

کودکان ما در خانه و مدرسه و دانشگاه، در کوچه و خیابان و بازار، فرایندهای اجتماعی شدن، جامعه پذیری و فرهنگ پذیری را می آموزند.

یاد می گیرند چه چیزی سیاه است و چه چیزی سفید است، اما یاد نمی گیرند و به آنها یاد نمی دهند که چگونه به حقوق دیگران احترام بگذارند، یاد می گیرند چه چیزی ارزش است و چه چیزی ارزش نیست، اما یاد نمی گیرند که ممکن است بعضی از این ارزش ها سر ارزش های دیگر را بر باد بدهد.
یاد می گیرند اما یاد نمی گیرند!

همانگونه نیز یاد می گیرند خشونت را، دزدی را و را را را های دیگر را !!
در جامعه ما که جامعه ای است مردسالار، با پشتوانه ای قوی از لحاظ آموز ه های دینی، فرهنگی، قبیله ای و غیره، و در این راستا زن و دختر در تملک مرد قرار دارد، در اختیار و تحت امر اوست.

جامعه که نه، اجتماع هایی که در آنها تقابل ها و تعارض های فراوانی وجود دارد.
جنگ تمام عیار در گذرگاه سنت و مدرنیته، ما افراد همین جامعه
زن را تقدیس کرده ایم و تقبیح کرده ایم، زن را می پرستیم و به او قسم می خوریم، اما از طرف دیگر او را نفرین می کنیم و با فجیع ترین شیوه به قتل می رسانیم، ما و ذهن ما مملو از این همه تعارض و تناقض است.

آیا اگر خودمان را جای آن مرد و یا هر مرد دیگری، خود را جای پدر رومینا اشرفی و شکیبا بختیاری که چنین اقدامی را مرتکب شده اند، قرار دهیم، همان عمل را انجام می دهیم یا خیر؟

فرض کنید دختر من، دختر شما، خواهر و یا هر زن و دختری در خانواده و بستگان نزدیک ما، با شخص دیگری دست شده باشد یا همخوابه شود و ما در جریان قرار بگیریم، آن زمان کنش یا واکنش ما چگونه است؟

فقط محکوم کردن و لعن فرستادن کار را به جایی نخواهد برد، بیایید بیشتر دقت کنیم:

۱- اگر شما در هنگام جنگ و نزاع و دعوا و بروز هر مشکلی با شخص یا اشخاص دیگری، به تهمت و فحش ناموسی به زن و خواهر و دختر فرد مقابل متوصل شوید، خشونت علیه زن و حتی کشتن زن و دختر در چنین مواردی در نهان شما وجود دارد.
۲- اگر در خانواده با مشاهده کوچکترین تغییر در سبک پوشش و آراستگی دچار حساسیت می شوید و احساس می کنید که آبرویت در خطر است، پس شما نیز در این جریان نزدیک هستید.
۳- اگر گناه زن و دختر را برجسته و نسبت به گناه مرد و پسر بی اعتنا هستید، پس شک نکن که شما نیز می توانید یک روز مخاطره آمیز باشید.
۴- اگر جنس مونث را سفیر آبرو و شرافت خانواده می دانید ( در حالی که برای جنس مذکر چنین تصوری قائل نیستید) پس به خودتون شک کنید.
۵- اگر با اکراه اجازه می دهید که دختر یا خواهر یا غیره به تنهایی بیرون برود، شما نیز به این گروه تمایل دارید.
۶- اگر رانندگی زنان، کاندیدا شدن آنها و مدیر و رئیس شدن آنها برای شما ناخوشایند است، پس خودتون را از این تفکر جدا ندانید.
۷- اگر در تقسیم ارث و ماترک، خود را از خواهر و پسر را از دختر برتر و شایسته تر می دانید، پس دیگر از مخالفان حقوق این قشر به شمار می آیید و شریک همین جماعت هستید.
۸- اگر در امور کار و زندگی، به زنان و دختران نگاه جنسیتی داشته باشید، از لحاظ فکری، هیچ فرقی با این پدران قاتل ندارید.
۹- اگر تلاش می کنید که فقط صاحب پسر شوید و دوست ندارید دختر به دنیا بیاورید، پس حرف نزن.
۱۰- اگر در هنگام مهمانی چشم هایت را در برابر زن و دختران خود گرد می کنید، دیگه هیچ.

تذکر:

چنانچه یکی از این خصوصیات مذکور را دارید، قبل از اینکه قتل های جنسیتی و ناموسی را محکوم کنید، خوب فکر کنید، بازاندیشی کنید، چون شما نیز از این قتل ها شریک هستید.

قتل ناموسی دختر کرمانشاهی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا