طرح توانمندسازی و کاهش فقر محلات البرز در دستور کار قرار گرفت

کارشناسان و مددکاران اجتماعی با برگزاری دوره آموزشی تسهیل گری طرح توانمندسازی اجتماع محور، ابعاد و اقدامات موثر در کاهش فقر محلات را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران، این دوره آموزشی توسط دفتر توانمندسازی خانواده و زنان معاونت امور اجتماعی استان البرز در زمینه تسهیل گری کلینیک مددکاری اجتماعی آیدا در سه محله خرمدشت ، اوقافیها و اسلام آباد شهرستان کرج به اجرا درآمد.
توانمندسازی محلات و ایجاد رشد و توسعه محلی با همکاری افراد محلی و براساس نیازهای شناسایی و اولویت بندی شده افراد بومی ساکن محلات در این دوره آموزشی دو روزه مورد توجه قرار گرفت.
مدیرکل بهزیستی استان البرز روز دوشنبه در این زمینه گفت: برای توانمند سازی جامعه هدف بهزیستی برنامه های زیادی پیش بینی کرده ایم.
اسدالله حیدری افزود: اجتماع محور کردن آسیب ها و تشکیل انجمن های مردم نهاد و تخصصی باعث هرچه بهتر نتیجه گرفتن در این زمینه خواهد بود.
وی گفت: با شرایطی بسیار تخصصی و فکر شده گروه هایی را برای هم افزایی بیشتر و خارج شدن از حالت جزیره ای برای رسیدن به نتیجه در خور تشکیل باید داد.
وی ادامه داد: فقر و بیسوادی دو دلیل بسیار مهم برای بوجود آمدن آسیب ها در جامعه است و رسالت ما ورود به این مقوله و از بین بردن این چرخه معیوب است.

منبع: ایرنا

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا