سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران به زودی اجرا می گردد

سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران، با موضوعیت ضرورت حمایت اجتماعی از معتادان بهبودیافته، با مدیریت و رهبری وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایران بزودی اجرا می گردد.

ما در کارزار رسانه ای در پیش رو، با ارائه یادداشتها و مقالات تخصصی، به ابعاد مختلف ضرورت درمان اجتماعی بیماران اعتیاد و همچنین حمایتهای اجتماعی موردنیاز در پروسه توانمندسازی بهبودیافتگان از چنگال اعتیاد خواهیم پرداخت.

کارزار رسانه ای فوق الاشاره با احترام به کلیه پروتکل ها، دستورالعملها و آیین نامه های اجرایی تخصصی حوزه اعتیاد و با مدنظر قراردادن کلیه موازین و قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت خواهد پذیرفت.
شایان ذکر است در این کارزار رسانه ای، به احترام قدم های دوازده گانه، از همراهی ۱۲ وبسایت معتبر و فعال در حوزه مددکاری اجتماعی ایران بهره مند خواهیم شد.

مدت زمان کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران در حمایت اجتماعی از بهبودیافتگان اعتیاد، ۲۰ شهریور لغایت ۲۰ مهر ماه سال جاری خواهد بود.

بدینوسیله از کلیه مددکاران اجتماعی فعال در سراسر کشور دعوت بعمل می آید تا با ارائه یادداشتها و مقالات مرتبط با موضوع کارزار، ما را در این مسیر رسانه ای همراهی نمایند.

قابل به ذکر است، شرایط لازم جهت ارائه یادداشتها و مقالات از حیث مفاهیم و حجم محتوی و سایر اطلاعات مربوطه و همچنین چگونگی امکان ارسال آنها، در فراخوان های بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.

جواد طلسچی یکتا
مدیریت وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایران

سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران به زودی اجرا می گردد

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

یک دیدگاه

دکمه بازگشت به بالا