پیام تبریک یک مددکار اجتماعی به رئیس سازمان بهزیستی کشور

به نام خدا

ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور

جناب آقای دکتر محسنی

در حالی ورود شما را به ریاست سازمان و عرصه پر فراز و نشیب آسیبهای اجتماعی و همینطور حوزه اجتماعی کشور تبریک و خوش آمد می گویم، که جامعه مددکاران اجتماعی ایران بعنوان سکاندار و سرباز پیاده نظام حوزه های اجتماعی کشور، اندک زمانیست که در پیکره راستین وحدت مددکاران اجتماعی دست به تحولاتی عمیق هم در بدنه علمی و حرفه ای خود زده اند و هم در حوزه های مختلف کار با جامعه هدف به ویژه در آسیبهای اجتماعی کشور. ورود جنابعالی را به همراه تیم متخصص خود به سازمان بزرگی چون بهزیستی خوش آمد می گوییم و اعلام می نماییم که جامعه مددکاران اجتماعی ایران با توانمندیهای رویکردی و تجربی و عملیاتی خود در حیطه های مختلفی چون : اعتیاد، طلاق، خشونتها، فقرزدایی، آموزش و مشاوره و درمان و نیز زنان سرپرست خانوار و حوزه های توانبخشی اجتماعی آماده همکاری با جنابعالی است. بی شک شما هم تایید می فرمایید که موفقیت در فعالیتهای اجتماعی مستلزم تعاملات جدی بین متخصصین و متولیان حوزه می باشد. در نهایت به عنوان یک مسولیت اجتماعی با تکیه بر توانمندیهایی که اعلام شد در کنار شما و با شما خواهیم بود.

احمد علی جبارزاده

مددکار اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا