دومین کارگاه تاب آوری در طلاق و خانواده برگزار شد

گزارش دومین مرحله از مجموعه کارگاههای تاب آوری در طلاق و خانواده

دومین مرحله از مجموعه کارگاههای تاب آوری در طلاق و خانواده برگزار شد.

دومین کارگاه تاب آوری در طلاق و خانواده برگزار شدپیرو اطلاع رسانی های اولیه پیرامون برگزاری کارگاه تاب آوری در طلاق و خانواده که در اولین مرحله با تدریس دکتر آزیتا کشاورز برگزار گردید، دومین مرحله آن در مورخ ششم شهریورماه سال جاری با حضور مددکاران و روانشناسان مقاطع تحصیلی کارشناسی تا دکتری در بستر اسکای روم برگزار گردید.

مدرس کارگاه دوم از مجموعه کارگاههای آموزشی تاب آوری در طلاق دکتر جواد طلسچی یکتا بوده اند که با محوریت موضوعی ۱- راهبردهای نوین ایجاد تاب آوری در خانواده، ۲- نقش تاب آوری در ایجاد پایداری خانواده و ۳- تبیین اثربخشیِ آموزش پذیریِ اعضاء خانواده در مقاطع گوناگونِ زندگی در حیطه مهارت های اساسی زندگی اجتماعی بوده است.

نکته قابل توجه از برگزاری دومین کارگاه تاب آوری در طلاق حضور هر دو مدرس این مجموعه کارگاهها در مرحله دوم این برنامه آموزشی بوده است بطوریکه مدرسین دکتر آزیتا کشاورز و دکتر جواد طلسچی یکتا  بصورت برنامه ریزی شده و به شکل چرخشی مبحث تاب آوری در طلاق را طی این آموزش یک روزه در دو حوزه روانشناختی و اجتماعی مورد بررسی و واکاوی قرار دادند.

شایان ذکر است این مجموعه کارگاهها با موضوعات متنوع دیگری به همین ترتیب توسط رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان برگزار خواهد شد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا