دوره آموزشی آنلاین رایگان: مراقبت از کودکانی که به تنهایی زندگی می کنند

دوره آموزشی آنلاین رایگان: مراقبت از کودکانی که به تنهایی زندگی می کننددر سرتاسر دنیا هزاران کودک بعنوان کودکان بدون همراه و جدا از هم در طول مرزها و بین مرزها حرکت می کنند. کشورهای مختلف ممکن است به نیازهای این کودکان به شیوه های گوناگون پاسخ دهند، اما نگرانی اصلی برای کودکانی که به تنهایی در حرکت هستند یک نگرانی جهانی است. بیش از ۲۰ سازمان شامل فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی، ایستگاه فضایی بین المللی، یونیسف و سازمان ملل آژانس پناهندگان گرد هم آمده اند تا یک دوره ای را برای مددکاران اجتماعی و دیگر دغدغه مندان مرتبط با مبحث رفاه کودکان طراحی نمایند.

این دوره فراگیرندگان را به یادگیری در مورد چگونگی تشخیص و پاسخگویی به نیازها، موقعیت ها و آرزوهای کودکان بدون همراه و جداسازی شده در حال حرکت و حتی آن دسته از کودکانی که در معرض جداسازی هستند، مجهز خواهد کرد. این آموزش شامل: ارائه اطلاعات برای جلوگیری از جداسازی، حمایت و مراقبت از خانواده/مراقبت اولیه است؛ پیشگیری از واگذاری غیرضروری کودک به مراقبین؛ حصول اطمینان از در دسترس بودن مراقبت جایگزین مناسب.

پاسکال رودین نماینده فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی در سازمان ملل در مورد حقوق کودکان، در ایجاد این دوره آموزشی نقش داشته است. او بیان می کند “حقوق کودکان امری جهانی است- آن ها نباید در مرزها یا در کشورهایی که ترانزیت هستند متوقف شوند. این دوره آموزشی به شدت تاکید می کند بر اهمیت رشته های بین بخشی درخصوص تحویل و ایجاد مراقبین جایگزین از طریق سیستم های بین المللی حمایت از حقوق کودکان- این گرایش تخصصی مددکاران اجتماعی است که نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند.”

پریسکا فلشلین، کمیسر سازمان ملل فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی، در مورد برگزاری این دوره ابراز خشنودی کرد و از همکاری فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی با چندین آژانس بین المللی و سازمان های مردم نهاد خبر داده است. او می گوید “ما از همه همکاران مان که گرد هم می آیند برای کمک به ایجاد این دوره آموزشی جدید سپاسگزاریم. این دوره آنلاین گسترده باز، یک مُدل برای فهم جلسه ۲۰۳۰ است؛ از طریق استفاده از تکنولوژی روز می توان اکثر همکاران مددکار اجتماعی مان را مجهز کنیم، این یک فرصت استثنایی و حیاتی برای مددکاران اجتماعی که در مورد کودکان و نوجوانان آسیب پذیر مشغول بکار هستند.”

راهنمای این دوره آموزشی شامل استانداردها و سیاست های بین المللی، قوانین و تعهدات توافق شده تحت کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک؛ راهنمای سازمان ملل متحد برای مراقبین جایگزین کودک و قراردادهای جهانی در مورد مهاجرت و پناهندگی می باشد.

لازم به ذکر است که این دوره آموزشی آنلاین به ۴ زبان عربی، انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید:

 http://www.childrenonthemovemooc.com/

===============================================

تهیه شده در مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران | مترجم هما صدری

 

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا