تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی

فراخوان ارسال مقاله به چهارمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی تا بیستم فروردین تمدید شد .

دبیر علمی این همایش ملی گفت: روانشناسی و مشاوره و اعتیاد، روانشناسی و مشاوره و مدرنیته ، روانشناسی و مشاوره و مذهب، روانشناسی و مشاوره وصنعت و سازمان، روانشناسی و مشاوره ورفتارهای غیر قانونی، روانشناسی و مشاوره وخانواده، مددکار اجتماعی و آسیبهای اجتماعی نوپدید، مددکار اجتماعی وپیشگیری اجتماعی، مددکار اجتماعی وسلامت خانواده از محورهای این همایش ملی است.
دکتر خوروش افزود: مشاوران و مددکاران اجتماعی از سراسر کشور برای ارسال مقاله و ثبت نام به نشانی اینترنتی congress.iaukhsh.ac.ir مراجعه کنند.
چهارمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی اول اردیبهشت امسال در دانشگاه آزاد خمینی شهر برگزار خواهد شد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا