تصاویر سی و دومین همایش ملی مددکاری اجتماعی ایران

بدینوسیله تصاویری منتخب از برگزاری سی و دومین همایش ملی مددکاری اجتماعی ایران نمایه می گردد.

قابل به ذکر است این بخش به مرور تکمیل خواهد شد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا