تاب آوری عاطفی در مددکاری اجتماعی

تاب آوری عاطفی در مددکاری اجتماعی چیست و چگونه ایجاد می شود؟

تاب آوری عاطفی در مددکاری اجتماعی: مددکاران اجتماعی با تمرکز بسیار بر زمان حال، انتظارات واقع بینانه و تعهد به جامعه بزرگتر، می توانند تاب آوری عاطفی خود را در مواقع مشکل حفظ کنند

تاب آوری عاطفی در مددکاری اجتماعی

تاب آوری عاطفی در مددکاری اجتماعی چیست و چگونه ایجاد می شود؟
کاری از پایگاه خبری اختصاصی مددکارنیوز

تاب آوری عاطفی توسط عواملی که در درون ما نهفته است، عواملی که در بطن سازمانِ محل اشتغال ما وجود دارد و نیز عوامل آموزشی نهفته است، ارتقا می یابد.

هنگامی که صحبت از تاب آوری در یک حرفه می شود، معمولاً دو بُعدی است – بُعد اول تجربه موقعیت های نامطلوب یا استرس زا است و بُعد دوم مقابله ماهرانه با آنها است (مک کان و همکاران، ۲۰۱۳).

بدون شک مددکاری اجتماعی شغلی است که نیاز به هوش هیجانی و همدلی فوق العاده ای دارد. به دلیل ماهیت شغل مددکاری اجتماعی، مددکاران اجتماعی اغلب نیاز دارند واکنش های خود را نسبت به اقتدار مسلط یا حجم کاری بسیار زیاد که برای آن هزینه ای نیز دریافت نمی کنند پنهان یا سرکوب کنند (کینمن و گرانت، ۲۰۱۰).

کار عملی مددکاری اجتماعی در محیط های کاری مختلف
تاب آوری عاطفی در مددکاری اجتماعی چیست؟

انجام این کار برای سال ها بدون شک استرس زا است و می تواند بر میزان تاب آوری و سرسختی عاطفی نیروهای انسانی مربوطه تأثیر بگذارد.

در چندین مطالعه (Beddoe, Davys, & Adamson, 2013)، محققانی مانند گیل کینمن و لوئیز گرانت (۲۰۱۰) بیشتر وقت خود را به بررسی اینکه چگونه تاب آوری نقش کلیدی در مددکاران اجتماعی ایفا می کند که سال ها توانسته اند این حرفه را حفظ کنند، اختصاص دادند.

یافته‌های آنها نشان می‌دهد که اکثر مددکاران اجتماعیِ موفق می‌توانند مکانیسم‌های مقابله‌ایِ متنوعی را برای مبارزه با کار عاطفی به کار بگیرند.

رفاه و اعتماد به نفس آنها برای خدمت فداکارانه تنها به این دلیل امکان پذیر است که آنها از نظر عاطفی به اندازه کافی قوی هستند که اجازه دهند استرس از بین برود.

مددکاران اجتماعی با تمرکز بسیار بر زمان حال، انتظارات واقع بینانه و تعهد به جامعه بزرگتر، می توانند تاب آوری عاطفی خود را در مواقع مشکل حفظ کنند (گرانت و کینمن، ۲۰۱۴).

مدیریت استرس ساده برای مددکاران اجتماعی

لوئیس گرانت و کریگ تامپسون، پس از انجام یک نظرسنجی در مورد اینکه چگونه مددکاران اجتماعی با موفقیت تاب آوری خود را مدیریت می کنند، به نکات زیر برای مدیریت استرس در محل کار رسیدند:

  • پیوستن و عضویت در یک جامعه
  • مدیریت زمان موثر
  • آگاهی عاطفی و همدلی
  • نگرش بدون قضاوت
  • فضاهای مجزا برای کار و خانواده
  • تمرین‌های مدیتیشن و ذهن‌آگاهی منظم
  • دیدگاه مثبت و امیدوار کننده
  • فعال و آماده برای درس گرفتن از اشتباهات گذشته

 

تاب آوری عاطفی در مددکاری اجتماعی
کاری از پایگاه خبری اختصاصی مددکارنیوز
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا