بیانیه فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی به مناسبت ۸ مارس (معادل ۱۷ اسفند) روز جهانی زن در سال ۲۰۱۹

بیانیه فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی به مناسبت ۸ مارس (معادل ۱۷ اسفند) روز جهانی زن در سال ۲۰۱۹

بیانیه توسط پریسکا فاشلین؛ کمیسر جهانی فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی و کمیسر منطقه ای فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی ایراد شده است:

امسال، روز جهانی زنان برای صدمین بار جشن گرفته شده است. در سال ۱۹۰۹، در نیویورک، روز جهانی زنان مفتخر است نسبت به زنانی که در مقابل شرایط بسیار بد کاری، اعتراض کرده اند. زنان شجاع! یکصد سال بعد تمرکز بر روی “برابر فکر کنید، هوشمندانه بسازید و برای ایجاد تغییرات نوآوری کنید” موضوع اصلی تمرکز بر راه های نوآوری جهت دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان می باشد؛ خصوصاً در مناطقی که سیستم های حمایت اجتماعی از طریق دستیابی به خدمات عمومی و زیرساخت های پایدار وجود دارد.

در یکصد سال گذشته افراد پیشرو فراوانی در حیطه مددکاری اجتماعی وجود داشتند، همچنین در زمان کنونی؛ فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی افراد پیشرو فراوانی را می شناسد. زنان شجاع- زنانی که حمایت محیط اطراف خود را داشتند و حتی نداشتند- کسانی که شکایت ها را می شناختند و آن مسیر را به منظور دستیابی به یک شرایط بهتر ترک کردند. نکته ای که اغلب فراموش می شوند این است که زنان پیشگام در اولین گام اغلب موفق نیستند. بلکه، مسیر افراد پیشرو همراه است با شکست های زیاد و اغلب شکست های دردناک. افراد پیشرو نیاز به انرژی بسیار زیادی هستند- و در بعضی نقاط حساس نیازمند حمایت.

بنابراین این اقدام به پیشروانه و به تنهایی برای زنان به منظور رفتار برابر با مردان و زنان اشتباه خواهد بود. هر کسی می تواند این کار پیشگام را انجام دهد، پس ما همیشه تصمیم می گیریم که رفتارهایمان تغییر کند یا ثابت بماند. اگر شکایت های جنسیتی شناخته شده باشند، پس از آن یک پیشگام وجود دارد که با آن مخالفت کند، ممکن است او در خانواده یا جامعه برای این مقاومت و مخالفت باشد، کسی که می گوید “ما باید شرایط مادرمان، خواهرمان، همسرمان، دخترمان، همکارمان و سایر زنان را بهبود ببخشیم”.

چون ما وضعیت زندگی همه زنان را نمی دانیم، می خواهیم همه شما را به این راه تشویق کنیم. تشویق برای نزدیک شدن به این ایده و دیدگاه برای رسیدن به جهان عادلانه تر. برای کسانی که نمی خواهند در این مسیر گام بردارند، ما شما را برای تشویق دیگران برای گام برداشتن در این مسیر توصیه می کنیم. شجاعت داشته باشید و درمورد خودتان فکر کنید مخصوصاً در مورد رویدادهای روتین زندگی تان. ایده های جدیدی بپرورانید و ایده هایی برای ایجاد جهانی عادلانه از طریق تکنیک قدم به قدم. برای کسانی که باز نمی خواهند در این مسیر گام بردارند می خواهیم که همکاران خود را در این مسیر تقویت کنند. افراد پیشرو نیازمند حمایت اجتماعی هستند.

منبع: فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی

ترجمه: هما صدری

 

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا