بهترین شیوه ها برای مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی

قسمت دوم از سلسله مطالب تازه های مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی

انجمن ملی مددکاران اجتماعی (NASW) مجموعه ای از بهترین روش ها را برای مدیریت موردهای مددکاری اجتماعی ایجاد کرده است. این بهترین شیوه‌ها برای مدیریت مورد مبتنی بر این باور و ایده است که مراقبت باکیفیت حق همه انسانها  است.
بهترین شیوه ها برای مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی
بهترین شیوه ها برای مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی

بهترین شیوه ها برای مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی

برخی از بهترین شیوه های NASW برای مدیریت مورد عبارتند از:

ارزیابی نیازهای فرد و تهیه یک برنامه مراقبت: مددکاران اجتماعی باید نیازهای مراجعین خود را ارزیابی کنند و یک برنامه مراقبتی با هدف رفع نیازهای فردی تدوین نمایند.

نظارت بر پیشرفت فرد: مددکاران اجتماعی باید پیشرفت مراجعین خود را زیر نظر داشته باشند و در صورت لزوم برنامه مراقبت را اصلاح کنند.

ارزیابی اثربخشی برنامه مراقبت: مددکاران اجتماعی باید اثربخشی برنامه مراقبت را ارزیابی کرده و در صورت نیاز تغییراتی ایجاد کنند.

هماهنگی با سایر متخصصان درگیر در مسیر مراقبت از فرد: مددکاران اجتماعی باید با سایر متخصصان درگیر در مراقبت از مراجعان خود، مانند پزشکان، درمانگران و مدیران مورد هماهنگی باشند.

ارائه آموزش و معرفی منابع به فرد و خانواده آنها: مددکاران اجتماعی باید امکان آموزش و معرفی منابع را برای مراجعین و خانواده هایشان فراهم نمایند. مددکاران اجتماعیِ مدیر مورد لازم است به گروه هدف، در درک صحیحِ فرآیند مدیریت مورد و نحوه دسترسی به منابع اجتماعی کمک کنند.

آموزش به گروه هدف (افراد و خانواده هایشان) که چگونه از خود دفاع کنند: مددکار اجتماعی نه تنها باید از گروه هدف خود دفاع کند، بلکه باید به آنها یاد دهد که چگونه از خود دفاع کنند.

اهمیت مستندسازی برای مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی

مستندسازی یکی از مهمترین جنبه های مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی است. برای پیگیری پیشرفت گروه هدف و اطمینان خاطر از به روز بودن اطلاعاتِ همه ذینفعان نسبت به وضعیت جاری، مستندسازی ضروری است.

همچنین می توان از مستندات تهیه شده، برای ارزیابی اثربخشی برنامه مراقبت و ایجاد تغییرات (در صورت نیاز) استفاده کرد.

مستندسازی مددکاران اجتماعیِ مدیر مورد باید حاوی این اطلاعات باشد:

 •    نام مراجع یا مددجو، تاریخ تولد و شماره پرونده
 •    اسامی تمام متخصصین درگیر در این پرونده
 •    تاریخ و زمان هرگونه تماس با مددجو
 •    خلاصه ای از هر گفتگو با مددجو
 •    درج هرگونه تغییر در برنامه مراقبت
 •    تاریخ و زمان هر تماس با سایر متخصصین درگیر در پرونده
 •    تاریخ و ساعت زمان برگزاری هر جلسه
 •    تهیه و درج خلاصه صورتجلسه

در حالی که مستندسازی می‌تواند زمان‌بر باشد، اما برای فرآیند مدیریت مورد ضروری است. مستندات کمک می کند تا این اطمینان خاطر حاصل شود که مددکاران اجتماعی برنامه مراقبت را با کیفیت مطلوی اجرا می کنند و همچنین مددجو یا گروه هدف خدمات مورد نیاز را با کیفیت قابل قبول دریافت می نماید.

نرم‌افزار مدیریت مورد می‌تواند با ثبت و نگهداری از تمامی اطلاعات پرونده در یک مکان و نیز تسهیل در هرگونه اشتراک‌گذاری آنها (اطلاعات مربوطه) با سایر متخصصین، به ساده‌تر کردنِ فرآیند مدیریت مورد کمک کند.

نحوه نوشتن یادداشت های موردی برای مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی

مستندسازی بخش مهمی از مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی است و یادداشت‌های موردی بخش مهمی از مستندات هستند.

یادداشت های موردی روشی برای پیگیری و نیز مرور همه وقایع و اتفاقاتی است که با هر مددجو می گذرد، و همچنین برای برقراری ارتباط با سایر متخصصینِ درگیر با پرونده مددجو ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.

نرم‌افزار خدمات سلامت و خدمات اجتماعی مدیریت مورد به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا یادداشت‌های موردیِ شان را بر حسب نیازهای آن سازمان – از جمله چک باکس‌ها، شیت بندی ها و ایحاد فهرست‌های بازشو و سایر موارد – سفارشی کنند تا مستندات مربوطه مطابق با دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی و مجموعاً سیستم کاری یک سازمان غیرانتفاعی باشد.بهترین شیوه ها برای مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی

نکته: باید در نظر داشته باشیم که هر سازمان غیرانتفاعی سیستم مدیریتیِ خاص خودش را دارد و هیچ کدام از سازمان های غیرانتفاعی شبیه هم نیستند، بنابراین با مدنظر قرار دادن این مهم، لازم است بدانیم که روش های تهیه و تدوین یادداشت های موردی به اندازه تعداد سازمانهای غیرانتفاعی می توانند متفاوت از هم باشند.

بهترین شیوه ها برای مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی
بهترین شیوه ها برای مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی

اما برخی از دستورالعمل های یکسان و کلی وجود دارد که همه مددکاران اجتماعی لازم است هنگام نوشتن یادداشت های موردی از آنها تبعیت کنند و آنها عبارتند از:

 • عینی و واقعی باشد: مددکاران اجتماعی باید از هرگونه پیشداوری و قضاوت های ارزشی در یادداشت های موردی خود اجتناب ورزند. هدف اصلی این است که به سادگی هرچه تمام، حقایق پرونده را بدون هیچگونه افزودن اعتقادات و نظرات شخصی مستند کنیم. مثالی از یک قضاوت ذهنی در مقابل یک یادداشت عینی این است که «مددجو تنبل است» در مقابل «مددجو در انجام وظایف مشکل دارد».
 • مختصر باشد: یادداشتهای موردی مددکاران اجتماعی باید تا حد امکان مختصر باشند. این به معنای اجتناب از درج جزئیات غیرضروری و پایبندی به مدنظر قرار دادنِ مهمترین اطلاعات مددجو و خانواده اش می باشد. یک مثال از یک یادداشت موردی مختصر عبارت است از: «مددجو قرار ملاقات را از دست داده است» در مقابل «مددجو قرار ملاقات را از دست داده چون گفته است فراموش نموده است».
 • حرفه ای باشد: مددکاران اجتماعی باید همیشه ادبیات تخصصی و حرفه ای را در یادداشت های موردی خود لحاظ نمایند. این موضوع به معنای اجتناب ورزیدن از بکاربردنِ هرگونه ادبیات تحقیرآمیز یا توهین آمیز تلقی می گردد. نمونه ای از یادداشت موردی حرفه ای می تواند این باشد که «مددجو ناسازگار است» در مقابل «مددجو از برنامه درمانی پیروی نمی کند».
 • دقیق باشد: مددکاران اجتماعی باید همیشه برای دقت در یادداشت های موردی خود تلاش کنند. این موضوع به معنای اهمیت و ضرورت بررسی های دقیق و چندباره حقایق و تاریخ ها و سایر جزئیات خاص می باشد. نمونه ای از یادداشت موردی دقیق می تواند «مددجو در تاریخ ۳ مارس قرار ملاقات را از دست داده است» در مقابل «قرار از دست رفته مددجو» باشد.

با پیروی از این دستورالعمل ها، مددکاران اجتماعی می توانند اطمینان خاطر حاصل کنند که یادداشت های موردی‌شان دقیق، حرفه ای و برای مددجویان شان مفید و موثر خواهد بود.بهترین شیوه ها برای مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی

اگر یک مددکار اجتماعی تازه کار در مدیریت مورد هستید، یا اگر صرفاً به دنبال نکاتی جهت بهبود کیفیت یادداشت‌های موردی تان هستید، حتماً این مطلب را با همه نکات ریز و درشت درج شده در آن مدنظر قرار دهید.

نرم افزار مدیریت مورد مددکاری اجتماعی چگونه کمک می کند؟

فناوری اطلاعات یا علم IT حوزه مددکاری اجتماعی را متحول کرده است و مدیریت مورد نیز از این قاعده مستثنی نیست.

نرم افزار مدیریت مورد مددکاری اجتماعی به مددکاران اجتماعی کمک می کند تا گروه هدف، هرگونه مستندات و نیز قرارهای ملاقاتشان را پیگیری کنند.

نرم افزار مدیریت مورد مددکاری اجتماعی بسته به نیاز کاربر می تواند متفاوت باشد، اما برخی از ویژگی های رایج آن عبارتند از:

ردیابی (رصد) مددجو یا گروه هدف: ردیابی و رصد مددجو به مددکاران اجتماعی کمک می کند تا اطلاعات مهم مددجویان خود مانند اطلاعات تماس، تاریخچه پرونده و اطلاعات خانواده را پیگیری کنند.

مستندسازی: مستندسازی بخش مهمی از مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی است و نرم افزار می تواند به مددکاران اجتماعی کمک کند تا مستندات خود را مرور و پیگیری نمایند. نرم افزار اختصاصی مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی معمولاً شامل الگوهایی برای یادداشت های موردی در خصوص روند پیشرفت فرایند، برنامه های درمانی و خلاصه وضعیت ترخیص می باشد.

زمان‌بندی قرارهای ملاقات: برنامه‌ریزی قرار ملاقات به مددکاران اجتماعی کمک می‌کند تا قرار ملاقات‌های مددجویان خود را پیگیری کنند و همچنین کمک می‌کند تا اطمینان خاطر حاصل شود که قرار ملاقات‌ها از دست نمی‌روند.

گزارش دهی: گزارش نویسی بخشی حیاتی از مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی است و نرم افزار مدیریت مورد می تواند به مددکاران اجتماعی کمک کند تا از مددحویان خود گزارش تهیه نمایند. از گزارش ها می توان برای برقراری ارتباط با سایر متخصصین، پیگیری پیشرفت فرایند و نیز شناسایی موقعیت ها و فرصت ها استفاده کرد.بهترین شیوه ها برای مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی

نرم افزار مدیریت مورد مددکاری اجتماعی می تواند ابزار ارزشمندی برای مددکاران اجتماعی در تمامی سطوح این فرایند باشد.

نرم افزار خدمات بهداشتی و اجتماعی راه حلی جامع است که به مددکاران اجتماعی در تمامی جنبه های مدیریت مورد، از دریافت خدمات توسط مددجو گرفته تا پبیگیری و رصد خدمات ارائه شده، زمان بندی قرارهای ملاقات و گزارش ها کمک می کند.

مهارت‌ها و ویژگی‌های مورد نیاز برای مدیریت‌مورد مؤثر

مدیریت مورد فرآیندی پیچیده ای است، اما مددکاران اجتماعی که در این زمینه آگاه و ماهر هستند، می توانند تغییرات قابل توجهی در زندگی مددجویان شان ایجاد نمایند.

مددکاری اجتماعی Social Work
مددکاری اجتماعی Social Work

مددکاران اجتماعی برای اینکه در نقش مدیریت مورد مؤثر واقع شوند، باید مهارت ها و ویژگی های خاصی داشته باشند. این شامل:

 • مهارت های ارتباطی قوی: مددکاران اجتماعی باید بتوانند به طور موثر با مددجویان و مخاطبین خود و سایر متخصصینِ درگیر در فرایند، ارتباط برقرار نمایند. آنها باید بتوانند به وضوح فرآیند مدیریت مورد را تشریح کنند و به مددجویان در درک صحیح وضعیت واقعی‌شان کمک کنند.
 • مهارت های سازمانی: مددکاران اجتماعی باید بتوانند چندین پرونده را در یک زمان پیگیری کنند. آنها باید بتوانند حجم پرونده خود را اولویت بندی کنند و زمان خود را به طور موثر مدیریت نمایند.
 • مهارت های ارزیابی: مددکاران اجتماعی باید بتوانند نیازهای مددجویان خود را ارزیابی کنند. آنها باید قادر به شناسایی فرصت ها و تهدیدات در مسیر مدیریت مورد باشند.
 • مهارت های مدافع گری: مددکاران اجتماعی باید بتوانند از گروه هدف خود دفاع کنند. آنها باید بتوانند مددجویان خود را با منابع و خدمات اجتماعی و حمایتی متصل نمایند.
 • انعطاف پذیری: مددکاران اجتماعی باید انعطاف پذیر باشند تا بتوانند نیازهای در حال تغییر مددجویانشان را برآورده سازند. آنها باید توانایی تطبیقِ رویکرد خود با شرایط واقعی و درحال تغییر مددجویانشان را داشته باشند.

نتیجه

به عنوان یک مددکار اجتماعی لازم است بدانیم که، آشنایی با اصول مدیریت مورد اهمیت دارد. این اصول اساسی شامل درک انواع مختلف مدیریت مورد و مراحل دخیل در فرآیند مدیریت مورد می باشد.

علاوه بر این، مددکاران اجتماعی باید بدانند که چگونه یادداشت های موردیِ اثربخش بنویسند و چگونه از نرم افزار مدیریت مورد مددکاری اجتماعی استفاده نمایند.بهترین شیوه ها برای مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی

با درک این مفاهیم و اصول اساسی، ​​مددکاران اجتماعی می توانند خدمات بهتری را به گروه هدف خود ارائه دهند و همچنین اطمینان خاطر حاصل کنند که نیازهای مددجویان‌شان به بهترین شکل ممکن برآورده می گردد.

 

بهترین شیوه ها برای مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی

گردآوری و ترجمه: دکتر جواد طلسچی یکتا
مدیر و مؤسس رسانه های مددکاری و تاب آوری اجتماعی ایران
راهنمای کامل مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا