افزایش کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان

سرطان از عوامل مهم مرگ از طریق بیماری برای کودکان سنین ۵ تا ۱۴در ایالت متحده آمریکا می باشد. بطور نسبی ۱۶,۰۰۰کودک در سنین ۰ تا ۱۹ سال هر ساله به سرطان مبتلا می شوند.

تحقیقات درمان ها را افزایش داده است و بقا را در برخی از انواع سرطان کودکان رشد داده است. اما سمیت/شیمیای درمان (درمان های شیمیایی) برای اکثریت کودکان تجربه ناراحت کننده (ناخوشایندی) از اثرات جانبی و تأخیر بهمراه دارد. شرایطی که اغلب سبب رنج قابل توجه ای ست که در دروان کودکی ادامه می یابد و می تواند یک عمر طول بکشد.

تحقیقات علمی بیشتری برای بهبود در خصوص سرطان های دوران کودکی آنهائیکه (نوع هایی) هنوز مرگ آفرین هستند و برای افزایش کیفیت زندگی و کاهش نشانه ها (عوارض) برای بیشتر از ۳۷۹ هزار باقی مانده سرطان بزرگسالی و کودکی که در حال حاضر در امریکا زندگی می کنند ضروری است.

(برنامه) مراقبت تسکین دهنده کودکان (مبتلا به سرطان) کیفیت زندگی را برای کودکان و خانواده هایشان افزایش داده است:

  • افزودن یک لایه اضافی حمایتی:

برای اغلب مادران و خانواده هایشان درمان درد، استرس و دیگر نشانه های سرطان بسیار مهم تر از درمان بیماری (سرطان) می باشد. در نتیجه، همراه کردن مراقبت تسکین دهنده با درمان های ضد سرطان مُدل جدیدی را ایجاد خواهد کرد که بر کیفیت زندگی کودکان و خانوده هایشان بعنوان یک بخش ضروری از کنترل بیماری تمرکز می کند.

  • مراقبت جامعه تیم محور:

برنامه مراقبت تسکین دهنده کودکان بوسیله تیمی از پزشکان، پرستاران، مددکاران اجتماعی، متخصصان کودک، و دیگر متخصصان انکولوزیست و دیگر افراد کلینیکالی شکل می گیرد  باهدف کاهش نشانه های کودکان (عوارض بیماری کودکان)، کمک به برقراری ارتباط و هماهنگی مراقبت (بین اعضا) و اطمینان از اینکه کودکان و خانواده هایشان دارای توان فیزیکی، احساسی و روانی برای  ادامه زندگی روزانه  دارند.

متن کامل این مطلب را از اینجا دریافت نمایید.

ترجمه و گردآوری: سمیه شریفی ریزی؛ مددکار اجتماعی
مجموعه تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا