برگزاری اولین دوره آموزش نظریه ضربآهنگ منحنی طلاق در دانشگاههای گناباد

به همت و پیشقدمی جناب آقای حسین نژاد یکی از روسای دانشگاه علمی- کاربردی گناباد، نظریه ضربآهنگ منحنی طلاق در جلسه ای متشکل از دادستانی، اساتید دانشگاهی و سایر مسئولین گناباد، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و قرار شد تا بعنوان یک نظریه کاربردی جهت رویارویی با پدیده طلاق، ابتدا در گناباد و سپس در کل استان خراسان بکار گرفته شود.

لذا در هفته های آینده جناب آقای جبارزاده بعنوان صاحب نظریه فوق الذکر در گناباد و مجموعاً استان خراسان حاضر شده و کارگاه آموزشی فوق را برای اساتید دانشگاه و سایر کارشناسان فعال در حوزه طلاق برگزار خواهند نمود.

بدینوسیله و پیشاپیش از جناب آقای حسین نژاد، ریاست محترم دانشگاه، بعنوان حامی و تسهیل کننده این حرکت برای اولین بار در کشور قدردانی می گردد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا