اخلاق و مددکاری اجتماعی

فلسفه اخلاق حرفه ای یک تعهد اخلاقی نسبت به مراجعین، کارفرمایان و همکاران می باشد

هر حرفه ای معمولاً به متخصصین خود قدرت زیادی می دهد. فردی غیرمتخصص که به دنبال کمک مددکاری اجتماعی است ممکن است از پیچیدگی های مشکل خود آگاه باشد. توصیه های حرفه ای یک مددکار اجتماعی ارزشمند است و قضاوت او نباید مورد تردید قرار گیرد. وقتی قدرت با هنجارهای رفتاری مهار نشود، ظهور استبداد آسان است. مددکاران اجتماعی ممکن است هزینه های گزافی دریافت کنند یا مطالبات نامطلوب را بر عموم مردم تحمیل کنند. با همین ضرورت، سازمان‌های حرفه‌ای یک منشور اخلاقی را برای اداره این حرفه ایجاد می‌کنند.

اخلاق و مددکاری اجتماعی

کاری از پایگاه خبری مددکارنیوز

هر حرفه ای معمولاً به متخصصین خود قدرت زیادی می دهد. فردی غیرمتخصص که به دنبال کمک مددکاری اجتماعی است ممکن است از پیچیدگی های مشکل خود آگاه باشد. توصیه های حرفه ای یک مددکار اجتماعی ارزشمند است و قضاوت او نباید مورد تردید قرار گیرد. وقتی قدرت با هنجارهای رفتاری مهار نشود، ظهور استبداد آسان است. مددکاران اجتماعی ممکن است هزینه های گزافی دریافت کنند یا مطالبات نامطلوب را بر عموم مردم تحمیل کنند. با همین ضرورت، سازمان‌های حرفه‌ای یک منشور اخلاقی را برای اداره این حرفه ایجاد می‌کنند.

فلسفه اخلاق حرفه ای در مددکاری اجتماعی

فلسفه اخلاق حرفه ای یک تعهد اخلاقی نسبت به مراجعین، کارفرمایان و همکاران می باشد.

مددکار اجتماعی در قبال جامعه و همچنین در قبال حرفه خود مسئولیت حرفه ای دارد. رابطه بین یک متخصص و مددجو پایه خدمات آنها است. همکاری باید بی طرفانه و به عنوان شخص ثالث باشد. متخصص نباید بر اساس جنسیت، طبقه اجتماعی، عقیده یا رنگ تبعیض قائل شود. متخصص باید وضعیت مددجو و هرگونه اطلاعات مرتبط را کاملاً محرمانه نگه دارد. او باید یک رابطه کاری مثبت با همکارانش داشته باشد، رابطه ای که مبتنی بر برابری، همکاری، کمک و رقابت منظم است.

حرفه ای مدیون جامعه است که تمام توانایی ها و منابع خود را برای خیر بزرگتر اختصاص دهد. تعهد حرفه ای به این حرفه به طور قابل توجهی بیشتر است. اعضا از طریق تکنیک‌های کنترل اجتماعیِ رسمی و یا غیررسمی به منشور اخلاقی پایبند هستند. زمانی که یک شغل به رسمیت شناخته شود به عنوان یک حرفه در نظر گرفته می شود. تنها از طریق ایجاد شغل برای افراد برخوردار از آموزش های فنی تخصصی، اولویت دادن به صلاحیت ها در مشاغل، آگاهی از ترفیعات و منابع مالی و غیره می توانند شناخته شوند.

نقش ارزشها و ملاک های اخلاقی در حرفه مددکاری اجتماعی
اخلاق و مددکاری اجتماعی

مسئولیت های اخلاقی مددکاران اجتماعی

یک مددکار اجتماعی در قبال مراجعین، کارفرمایان، همکاران، جامعه و حرفه خود مسئولیت های اخلاقی دارد.

مسئولیت اخلاقی اساسی یک مددکار اجتماعی در قبال گروه هدف تضمین بهزیستی و رفاه افراد انسانی است.

مددکار اجتماعی باید مسئولیت های حرفه ای را بر منافع شخصی اولویت دهد. او باید به دیدگاه مراجع (خود تعیین کننده) احترام بگذارد.

او باید تمام اطلاعات مددجو را محرمانه نگه دارد. مددکار اجتماعی باید به تفاوت های فردی بین مراجعین احترام بگذارد و از تعصبات غیرحرفه ای پرهیز شود.

مددکار اجتماعی نسبت به کارفرمایانش تعهد اخلاقی دارد و باید خود را وقف سازمانش کند. او باید اطلاعات صحیح و به روز را در اختیار کارفرمای خود قرار دهد. مددکار اجتماعی باید در قبال کیفیت و دامنه خدمات ارائه شده با رعایت استانداردها و رویه های موسسه یا سازمان پاسخگو باشد.

او باید به کمک به موسسه یا سازمان خود، در جهت بهبود وجهه عمومی خود به عنوان یک مددکار اجتماعی حتی پس از پایان یافتنِ سمت یا مسئولیت شغلی اش خود ادامه دهد.

مددکار اجتماعی باید به همکاران خود احترام بگذارد و آنها را در انجام وظایفشان یاری کند. مددکار اجتماعی باید مسئولیت گسترش دانش خود را بر عهده بگیرد. او باید با همه منصف باشد و بر مبنای سایر مطالعات و تمرینات کار کند.

مددکار اجتماعی مسئولیت اخلاقی دارد که از جامعه در برابر رفتارهای غیراخلاقی محافظت کند.

مددکار اجتماعی می بایست دانش و مهارتش را به نفع جامعه به اشتراک بگذارد.

مهمتر از همه، مددکار اجتماعی در قبال حرفه خود مسئولیت اخلاقی دارد. در مواجهه با انتقاد ناعادلانه یا قضاوت نادرست در مورد حرفه اش، او می بایست از حرفه خود دفاع کند.

مددکار اجتماعی می بایست اعتماد عمومی را از طریق خود انضباطی و رفتار شخصی حرفه ای حفظ و ایجاد نماید. تمرین حرفه ای مستلزم آموزش حرفه ای است که مددکار اجتماعی باید همیشه آن را ارتقا دهد.

اخلاق و مددکاری اجتماعی
پایگاه خبری اختصاصی مددکارنیوز

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا