آموزش نقش تاب آوری در پیشگیری از اعتیاد در قالب اجرای طرح کیان

گزارش جلسه اول از برنامه آموزشی تاب آوری در پیشگیری از اعتیاد طرح کیان برنامه پیشگیری از اعتیاد کارکنان نهادهای اداری

جلسه اول از مجموعه کارگاههای تخصصی برنامه کیان “پیشگیری از اعتیاد در کارکنان نهادهای اداری در یک نهاد نظامی” با حضور بیش از ۵۰ نفر از کارکنان اداری این نهاد و با تدریس دکتر جواد طلسچی یکتا (مدیر و مؤسس خانه تاب آوری ایران و بنیانگذار رسانه تاب آوری اجتماعی ایران) برگزار شد.

آموزش نقش تاب آوری در پیشگیری از اعتیاد در قالب اجرای طرح کیان

اولین جلسه از مجموعه کارگاههای آموزش تاب آوری در پیشگیری از اعتیاد در قالب اجرای طرح کیان توسط اداره کل بهزیستی استان گیلان در ستاد مرکزی یک نهاد نظامی برای تعداد بیش از ۵۰ نفر از کارکنان اداری آن نهاد برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار استانی مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران از استان گیلان؛ این آموزش در قالب اجرای طرح کیان “برنامه پیشگیری از اعتیاد در کارکنان نهادهای اداری” صورت می پذیرد که از اهداف اصلی این طرح می توان به کنترل و پیشگیری از اعتیاد در محیط های کاری و اداری و نیز اهداف جانبی آن به مبحث مهم ارتقای سطوح کمّی و کیفی بهداشت روانی کارکنان، پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر، افزایش بهره وری و ارتباط موثر، تسهیل امکان دسترسی کارکنان و خانواده های آنان به خدمات مشاوره ای و حمایتی اشاره کرد.

مدرس این کارگاه آموزشی دکتر جواد طلسچی یکتا (مدیر و مؤسس خانه تاب آوری ایران و بنیانگذار رسانه تاب آوری اجتماعی ایران) می باشند.

شایان ذکر است این مجموعه کارگاهها (طرح کیان) در جلسات متعدد بعدی (طبق برنامه ریزی به عمل آمده) با موضوعات مشخص دیگری، برای همین تعداد و نفرات شرکت کننده برگزار خواهد شد.

 

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا