آمال همه مددکاران اجتماعی برای هدایت جامعه هدف خود به کامیابی است

IMG_9639-623x350روز جهانی مددکاری اجتماعی؛
با شعار :
“جوامع وقتی کامیاب می شوند که شان و حقوق همه انسانها محترم شمرده شود.”
کلید واژه ها کدامند؟ مددکاری اجتماعی – روز جهانی – جوامع- کامیابی- شان و حقوق – همه انسانها
همه اینها را که کنار هم می گذاری، تصویر ظاهر می شود! انگار به تصویری سه بعدی نگاه می کنی که یکهو عکسی قشنگ به چشم می آید و یا قطعات ریز پازل و جورچین را کنار هم قرار می دهی و نقش و نگاری جذاب شکل می گیرد، آرام آرام جان می یابد و زنده می شود و تو خود در این زایش زیبا سهیم هستی و این لذت را چندین برابر می کند.
روز جهانی مددکاری اجتماعی یعنی اینکه گروهی در جهان موجودیت دارند با هدف، نگرش، ابزار و علومی مشترک. خود یک جامعه اند جامعه ای زنده و بهم پیوسته و این یعنی اینکه ما مددکاران اجتماعی تنها و منزوی نیستیم وابسته به جامعه جهانی هستیم. در قید و بند نژاد و زبان و رنگ و اعتقاد و خاک هم نیستیم و بی وابستگی به همه اینها به همه اینها احترام می گذاریم و دوستشان داریم چرا که ما یک خانواده ایم! روز جهانی یعنی قطع همه جنگها و ظلمها و تجاوزها به بهانه های عوام پرستانه خاک و دین و ناموس و آزادی! که در طول تاریخ در عقبه هر جنایتی و هر خون و خونریزی، تکیه بر همین شعارهای تحریک کننده بوده است که هزاران انسان را به خاک و خون کشیده!! روز جهانی مددکاری اجتماعی یعنی اینکه ما با ادیان، زبان، نژاد و سرزمین های مختلف در جغرافیای زمانی و مکانی متحدی بنام دهکده جهانی زندگی می کنیم و یا باید زندگی بکنیم و هر دیدی بغیر از این بهم ریختن کانون یک خانواده است و دود آن به چشم همه اعضای خانواده خواهد رفت !!! دیر یا زود باید همه این را بفهمیم و باور داشته باشیم و به آن متعهد شویم.
“کامیابی” قله ای که همه انسانها در طول زندگی به آن سو باید حرکت کنند و این همان دیگر سوی ماست ! آمال همه مددکاران اجتماعی برای هدایت جامعه هدف خود به کامیابی است. چه خداوند انسان را برای رنج کشیدن و رنج ساختن نیافریده است. رنج محصول انسانی است. رنج نتیجه جهل و خودخواهی و ستم انسانی است. کامیابی و آرامش غایت کائنات و طبیعت است و در روز جهانی مددکاران اجتماعی به این سو می باید حرکت کنند.
“شان و حقوق”یعنی اینکه انسان به صرف انسان بودن از حق برخوردار است. انسانها به درجه یک و درجه دو تقسیم نمی شوند. انسانها خودی و غیر خودی ندارند. انسانها حق مشترک دارند و این حق بر مبنای ظرفیت و تلاش هر فردی تعیین می گردد و زمینه برای اعتلای رشد انسان در رسیدن به حقوق خود از طرف حاکمان می باید بطور یکسان فراهم گردد. این حقوق هم اقتصادی است هم آموزشی است هم سیاسی است هم فرهنگی است هم دینی است و هم آزادی های مدنی است .
در ترکیبی کلی از این واژه های شیرین و غایتمند به این می رسیم که :
همه مددکاران اجتماعی در سراسر جهان می بایست در اعتلای جامعه جهانی و انسانها با اعتقاد و احترام به کرامت و شان انسانی قدم بردارند و کامیابی و خوشبختی را نهایت راه آدمیان قرار بدهند.
چنین باد
احمدعلی جبارزاده
مددکار اجتماعی
از جامعه جهانی مددکاران اجتماعی
اسفند۹۴

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا