آشنایی با ماهنامه سَرَند | تفاهم نامه همکاری فی مابین وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان و نشریه سرند

2-nowruzاز مردادماه سال ۹۴ با همفکری و همیاری جمعی از دوستان نخستین گام در جهت راه اندازی نشریه سرند برداشته شد. ماهنامه سَرَند ماحصل تلاش جمعی است که دل در گرو مسائل اجتماعی دارند. می دانیم و اشراف داریم که نقد خاصه نقد خویشتن چندان دلپذیر نیست بویژه برای ما ایرانیان که اعتراف به اشتباه و تجدیدنظر در رفتار و گفتار جایگاه ضعیفی دارد. از طرفی قصد نداریم تا ذکر مصیبت کنیم به ترتیبی که موجب خستگی و تکدر خاطر مخاطبان گردیم. بلکه با دیدی فراخ تر از تلاش، امید و چشم انداز هم صحبت کنیم تا نشان دهیم به رغم همه مشکلات و سختی می توانیم اگر بخواهیم. سیاست ما بر رایگان بودن نشریه بوده، هست و خواهد بود. یکی از بزرگترین دغدغه های گروه، توسعه ماهنامه است. پرداختن به مباحثی چون دانش و فناوری، اقتصاد و کارآفرینی و توانمندسازی از رئوس این مهم است تا ضمن گسترش دامنه موضوعات مورد بررسی در ماهنامه، به آن غنای بیشتری ببخشیم. بدین ترتیب از نظریه پردازی صرف فاصله خواهیم گرفت و به میدان عمل قدم خواهیم گذاشت. از این رو دست همه عزیزانی که می توانند ما را در این مسیر همراهی کنند به گرمی می فشاریم.

در همین راستا ماهنامه سرند جهت نیل به اهداف خود مشخصاً در زمینه توانمندسازی و کارآفرینی اجتماعی در نظر دارد با همکاری مددکاران اجتماعی ایرانیان جدا از مبحث معرفی مددجویان فرهیخته و پرتلاش، در زمینه های گوناگون هنری، فرهنگی و اجتماعی، هر شماره تا دو صفحه رایگان جهت تبلیغ دستاوردهای این عزیزان در حوزه های مذکور، دانش بنیان و مبتنی بر کارآفرینی تقدیم نماید تا گامی هرچند کوچک در جهت معرفی بهتر و بیشتر این عزیزان و بسط عینی ذهنیت تلاشگر و کوشا، بردارد.

سپهر ساغری | مدیرمسوول ماهنامه سرند

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا