آشنایی با بزرگان تاب آوری دنیا؛ قسمت هفتم “آنجی هارت”

باشگاه تاب آوری؛ انعکاس دهنده فعالیتها و اقدامات تخصصی کارگروه تاب آوری در رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

آشنایی با بزرگان تاب آوری دنیا؛ قسمت هفتم “آنجی هارت”

گردآوری و ترجمه: جواد طلسچی یکتا
مددکار اجتماعی و عضو تیم تخصصی تاب آوری خانواده در  انجمن ازدواج و خانواده کشور

شرح حال علمی آنجی هارت:

باشگاه تاب آوری: آنجی هارت، پروفسور در حوزه سلامت کودک، خانواده و جامعه در دانشگاه بیرمنگام و مدیر مرکز تاب آوری برای عدالت اجتماعی است. وی همچنین مدیر طرح مشارکت دانشگاه – جامعه است. هارت عهده دار تحقیق مشارکتی در حوزه نابرابری در مراقبت های اجتماعی و بهداشتی در رابطه با کودکان، خانواده ها و خصوصاً در رابطه با تاب آوری است. او دوره هایی تخصصی را برای پزشکان کارورزِ مراقبت های اجتماعی و بهداشتی تدریس کرده و گروه بزرگی از دانشجویان دکترا را که بر روی موضوعاتی همچون تاب آوری و نابرابری کار می کنند، مدیریت می کند.

آشنایی با بزرگان تاب آوری دنیا

آنجی هارت پروژه های پژوهشی مختلفی را با محوریت تاب آوری با کمک مالی نهاد تحقیق و نوآوری بریتانیا دنبال می کند. وی همچنین نقش کلیدی در شکل دهی و اجرای راهبرد پژوهش در دانشکده های علوم بهداشتی دارد و مرکز تاب آوری برای عدالت اجتماعی را نیز راهبری می کند. از دیگر وظایف او، جذب سرمایه برای پژوهش، جذب نوآموز ، ناظر و راهنمای دیگر محققین و دانشجویان، کمک به طرح برنامه آموزشی، و حمایت از افراد مختلف برای تدریس به کمک پایگاه تحقیق و پژوهش مرکز تاب آوری برای عدالت اجتماعی است.

آنجی هارت، منابع عملیِ زیادی را توسعه داده که مورد استفاده در بریتانیا و دیگر کشورهاست. درمان به کمک تاب آوری رویکردی است جهت حمایت از کودکان و خانواده های محروم که در کتاب ها و فیلم های آموزشی مفصل بیان شده است. رویکرد علمی تاب آوری حاصل همکاری مشترک دیگر هارت است.

عناوین نظارتی مرتبط به برنامه های آینده از منظر آنجی هارت:

رویکردهای مشترک مبتنی بر تاب آوری برای حل مشکلات اجتماعی و محیطی شامل سلامت روان کودک، جوان و خانواده؛ استرس و ناراحتی های کارورزان ؛ رویه های مدارس؛ رویه های مشارکت آموزش عالی دانشگاه و جامعه می باشد.

آنجی هارت معتقد است که کارش بین رشته ای است و با افراد مختلفی از رشته های روانشناسی، جامعه شناسی، انسان شناسی اجتماعی، توسعه اجتماعی، آموزش، مددکاری اجتماعی، روانپزشکی و پرستاری همکاری دارد. وی می افزاید که تمامی تحقیقاتش به صورت همکاری مشترک با دیگر محققین بوده و به عنوان مدیر علمی طرح مشارکتی بین دانشگاه و جامعه تخصص لازم را در به کارگیری بینش های حاصل از پژوهش ها در بافت اجتماعات عملی دارد.

وی همچنین مطالب زیادی را در زمینه خدمات مراقبت اجتماعی و بهداشتی برای کودکان و خانواده های محروم و حامیان آن ها خصوصا در رابطه با پرورش و پذیرش مامایی و معاینات بهداشتی و همچنین مفهوم تاب آوری، منتشر کرده است.

آنجی هارت و همکارانش در تحقیق در زمینه تاب آوری و نابرابری اجتماعی به این نتیجه رسیده اند که مفهوم تاب آوری از سطح فردی به مفهوم بوم شناختی گسترده تری تغییر پیدا کرده که به تعاملات وسیعتر بین محیط و شخص می انجامد. زمانی که کودکان و بزرگسالان با مشکلاتی روبرو می شوند که در اثر نابرابریِ نهادینه شده و محرومیت اجتماعی است، دانش مبتنی بر تاب آوری این پتانسیل را دارد که بستر ایجاد این مشکلات را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین حیاتی است که مفهوم سازی های مرتبط با تاب آوری این پتانسیل را برای افراد حاشیه نشین در برداشته باشد که ابعاد مشکلات و گرفتاری هایشان را تغییر شکل داده و آن ها را به چالش بکشند بدون اینکه نسبت به موانعی که با آنها برخورد میکنند، مسئولیتی داشته باشند.

او و همکارانش اذعان دارند که میتوان تحقیق و رویه عملی تاب آوری با رویکرد عدالت اجتماعی را با هم جمع نموده و توجه برابر و همزمانی را به افراد و سیستم ها داشت. برای رسیدن به این هدف پیشنهاد داده اند که تحقیقات آینده باید برخوردار از یک طرح پژوهشی جامع ومشترک بوده که شامل عنصرتحول آفرین اجتماعی برای توانمندسازی کودکان، بزرگسالان و خانواده ها باشد.

منابع:

https://www.boingboing.org.uk

https://www.brighton.ac.uk/women-of-impact/angie-hart.aspx

https://www.researchgate.net/profile/Angie_Hart

https://research.brighton.ac.uk/en/persons/angie-hart

 

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا