آرشیو سلسله مطالب تخصصی مددکاری اجتماعی در ابعاد مختلف

آرشیو سلسله مطالب تخصصی مددکاری اجتماعی در ابعاد مختلف آرشیو “مجموعه مطالب تخصصی مددکاری اجتماعی در ابعاد مختلف” که تا کنون تعداد ۹ قسمت از آن در مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان انتشار یافته است، جهت تسهیل و تسریعِ دسترسی مخاطبین این پایگاه اینترنتی به قسمتهای مختلف آن منتشر می گردد.

قابل به ذکر است طبق روال برنامه های اجرایی این پایگاه، آرشیو مجموعه مطالب مذکور همانند سایر مطالب گذشته در بانک اطلاعات مددکاران اجتماعی ایران گردآوری شده است و همزمان با انتشار هر مبحث جدید بروزرسانی می گردد.

قسمت اول: مددکاری اجتماعی بالینی | Clinical Social Work

قسمت دوم: مددکاری اجتماعی کلان | Macro Social Work

قسمت سوم: مددکاری اجتماعی خصوصی | Private Practice Social Work

قسمت چهارم: مددکاری اجتماعی رفاه کودک | Child Welfare Social Work

قسمت پتجم: مددکاری اجتماعی مدرسه | School Social Work

قسمت ششم: مددکاری اجتماعی قضایی | Forensic Social Work 

قسمت هفتم: مددکاری اجتماعی نظامی | Military Social Work

قسمت هشتم: مددکاری اجتماعی بیمارستان و مراقبتهای تسکینی | Hospice & Palliative Care Social Work

قسمت نهم: مددکاری اجتماعی پزشکی | Medical Social Work

قسمت دهم: مددکاری اجتماعی امراض کودکان | Pediatric Social Work

قسمت یازدهم: مددکاری اجتماعی روانپزشکی | Psychiatric Social Work

قسمت دوازدهم: مددکاری اجتماعی سالمندان | Gerontological Social Work

قسمت سیزدهم: بخش اول مددکاری اجتماعی صنعتی | Industrial Social Work

قسمت سیزدهم: بخش دوم مددکاری اجتماعی صنعتی | Industrial Social Work

قسمت سیزدهم: بخش سوم مددکاری اجتماعی صنعتی | Industrial Social Work

قسمت چهاردهم: مددکاری اجتماعی برای افراد بی خانمان

 

مجموعه مطالب تخصصی مددکاری اجتماعی در ابعاد مختلف همچنان ادامه دارد …

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا