یادداشتها و مقالات ماه جهانی مددکاری اجتماعی سال ۲۰۱۵

با توجه به اقدام اخیر بانک اطلاعات مددکاران اجتماعی ایران نسبت به دسته بندیِ تفکیک شده موضوعیِ مطالب، یادداشتها و مقالات اختصاصیِ انتشار یافته سالهای اخیرِ پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران، انتشار مرحله ایِ هر یک از مجموعه های گردآوری شده مذکور در دستور کار مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران قرار گرفته است که در سومین بخش، مجموعه یادداشتهای و مقالات موضوعی “مجموعه یادداشتها و مقالات دومین حرکت رسانه ایِ مددکاران اجتماعی ایرانیان ” که در قالب یک حرکت رسانه ایِ جمعی از مددکاران اجتماعی، در اواخر زمستان سال ۹۳ صورت پذیرفت منتشر می گردد.


ماه جهانی مددکاری اجتماعی و بازنشر نامه یک مددکار اجتماعی به رئیس جمهور
مددکاران اجتماعی در پی شأن و مقام انسانها
روز جهانی مددکاری اجتماعی و ارزشمند شمردن تفاوتها و احترام به عقاید
رعایت شان و مقام مددجویان در گرو احترام به شان و منزلت مددکاران اجتماعی
ضرورت حضور مددکاران اجتماعی در مدارس
در جستجوی حقوق انسانی؛ از مادرترزا تا مادر مددکاری اجتماعی ایران
مددکاران اجتماعی در پی شأن و مقام انسانها
حمایت از حقوق بشر برای همگان و خوب است بدانیم مددکار اجتماعی، یکی از همگان است!
مددکارهای اجتماعی چه کاری انجام می دهند؟
تحلیل مقایسه ای مددکاری اجتماعی و سایر حرفه های خدمات انسانی
روز جهانی مددکاری اجتماعی ؛ جوامع با حرمت، آینده پایدار
احترام گذاشتن و قبول مقام انسانی: در مددکاری اجتماعی
جایگاه مددکاری اجتماعی در مدارس
رویکرد انسجام نظری عملی افسوس واسطه زدگی پدیده ها، غفلت از پیشگیری
“به عمل کار برآید به سخندانی نیست”
بررسی عوامل مداخله کننده در فرسودگی شغلی مددکاران شاغل در بخش های بیماران سرطانی
جایگاه مددکاران اجتماعی در افزایش سرمایه اجتماعی
آسیب اجتماعی مقدم بر مسأله اجتماعی
احترام به عقاید و ارزشمند شمردن تفاوتها
فقط اگر انسان ارجمند بود…!
به بهانه روز جهانی مددکاری اجتماعی؛ سهم ایران در تولید دانش مددکاری اجتماعی در جهان چقدر است؟
مددکاران اجتماعی در پی شان و مقام انسانها
روز جهانی مددکاری اجتماعی و آزاد سازی صداهای سرکوب شده
مددکاری اجتماعی در پی شأن و مقام انسانها
مددکاری اجتماعی و آزادسازی صداهای سرکوب شده
ضرورت تغییرات بنیادین در مددکاری اجتماعی
روز جهانی مددکاری اجتماعی و حقوق بشر برای همگان
بیانیه حسن ختام کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران به مناسبت ماه جهانی مددکاری اجتماعی
کارزار رسانه ای نمایشی بزرگ از اتحاد و همدلی مددکاران اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا