روز جهانی مددکاری اجتماعی و حقوق بشر برای همگان

انسان از زمانى که خود را شناخته دارای حقوقى بوده که در ابتدا صرفاً رفع نیازهاى اولیه یعنى تأمین آب و غذا و پوشاک بوده اما رفته رفته با تکامل بشر این حقوق نیز رشد کرده است و در هر زمان بشر حقوق تازه اى براى خود ترسیم کرده است… اما وجه تشابه این دورانها در این است که همیشه این حقوق توسط افرادی ضایع شده است… از حقوق بشر و آزادى انسان گفتن کارى دشوار است مادامى که در جهان نه چندان آزاد امروز حقوق بسیارى از انسانها براحتى پایمال میشود و چه بسا انسانهایی که نه تنها حقوقشان تضییع بلکه جانشان را بیگناه از دست می دهند… آن کودک گرسنه و تشنه مانده در شاخ آفریقا حقوق ذاتى و فیزیولوژیش را از چه کسى طلب کند… آن کودک مانده در زیر آتش جنگ تاوان چه چیز را پس می دهد؟ آن زن مورد خشونت قرار گرفته تاوان زنانگیش را می دهد آیا؟ آن سربازى که به دستور و اجبار مافوقش به جنگ می رود و خانواده اش را ترک میکند تا بر روی خانواده اى دیگر آتش جنگ بریزد چگونه می تواند از حقوق حقه ى خود سخن بگوید… بشر باید روزى روح آزاد و آرام خود را از این جهان ناآرام و اسیر در چنگ خشونت پس بگیرد…

برابرى انسانها مهمترین پایه و اساس حقوق بشر است که همچنان توسط خود انسانها نادیده گرفته میشود… از این نابرابرى می توان به حقوق نامساوى زنان و مردان حتى در جوامع پیشرفته دنیا نام برد… براى داشتن جهانى پر از صلح و دوستى و حقوق یکسان و عدم تبعیض فراى رنگ، نژاد، پوست، زبان لازم است نگاهمان را عوض کنیم… کشور عزیز ما ایران نمونه اى از رنگارنگى قومیتهاست که همواره در کنار هم به خوبى زندگى کرده اند… وقتى حقوق همه یکسان باشد دنیا بسى زیباتر و جاى قشنگترى براى زندگى کردن خواهد شد و هر روزمان را از زیستن لذت خواهیم برد… بیاید دنیایی که متعلق به ما انسانهاست را با کمک هم زیبا و زیباتر کنیم و تلاش کنیم براى ساختن جهانى عارى از هر گونه پلیدى و جنگ و نابرابرى… ما مددکاران اجتماعى نیز با توجه به ماهیت حرفه مان که همانا برقرارى عدالت و برابری است همگام با دیگران انسانهای صلح دوست بى وقفه براى رسیدن این بار به مقصد تلاش خواهیم کرد….

طیبه جعفری
مددکار اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا