استانداردهای فعالیتهای صنفی | یک صنف خوب و تخصصیِ اجتماعی باید شامل چه ویژگی هایی باشد؟

سفر در یک شهر نا آشنا و یا یک کشور بیگانه نقشه راهی می خواهد تا گم نشویم و به مقصد برسیم. پیمودن راه بی نقشه، قطعاً که گم شدن ها و سر در گمی هایی را خواهد داشت!

فعالیت های صنفی و اجتماعی و گروهی هم چنین است. که اگر بخواهیم در این حرکت هدفمند و هوشمند پیش بریم، قاعدتاً و اجباراً به ابزار هایی نیاز داریم که در حکم نقشه راه است: شاخص ها، الگوها، مُدل ها و بایدها و نبایدهایی که امکان حرکت فعالیت صنفی و شغلی را تسهیل و روان می کنند.

بیاییم نگاهی مختصر و گذرا به شاخص های شغلی در حرفه مددکاری اجتماعی بیندازیم.

ویژگی‌های تخصصی در فعالیت مددکاری اجتماعی مددکاران اجتماعی چه باید باشد؟

۱. دانش علمی به روز شده
حرفه مددکاری اجتماعی بعنوان یک رشته فرا علمی و فرا رشته ای که بنوعی بنابه ماهیت کار خود پای در خیلی از حوزه ها و ساخت های علمی دارد، می بایست که در دگردیسی علمی به روز باشد تا بتواند پاسخگوی نیازهای مراجعین خود و نیازهای جامعه باشد. این باید مستلزم نوزایی فکری و علمی رها شده ای است که مددکاران اجتماعی اندیشمند باید که به آن بپردازند.

۲. احساس مسئولیت اجتماعی
مددکاری اجتماعی از معدود رشته هایی است که فقدان این متغیر در آن و با بالعکس دارا بودن آن ضامن شکست و یا موفقیت در کار است. احساس مسئولیت اجتماعی در واقع موتور محرکه فعالیت های حرفه ای مددکاران اجتماعی است.

۳. تجارب در حوزه های مختلف کاری
ماهیت کار مددکاری اجتماعی می طلبد که مددکار اجتماعی دارای نگاهی جامع و گسترده نسبت به افراد، جامعه و حوزه های متعدد کاری باشد. دیدی گشتالتی و از بالا به پایین قدرت مانور بیشتری در کار به آدمی می دهد.

۴. جسارت
مددکار اجتماعی جسور مطالبه گر، پرتلاش، پرانرژی و تأثیرگذار است.

۵. خلاقیت

معتقدم خلاقیت نه صرفاً ارثی و ژنتیکی که بیشتر محصول تفکر دیگرگونه و سبک زندگی متفاوت است. ماهیت کار مددکاری اجتماعی الزاماً راهکارهای متفاوت و خلاقانه و غیر مرسوم برای رویارویی با آسیب ها را می طلبد.

احمدعلی جبارزاده
مددکار اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا