حرکت رسانه ای “ابعاد اجتماعی و روانشناختی بیماری سرطان” + لینک مطالب

حرکت رسانه ای “ابعاد اجتماعی و روانشناختی بیماری سرطان” + لینک مطالببا توجه به حرکت رسانه ایِ اخیر مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان که در ماه جاری (زمستان ۹۶) و با موضوعیت “ابعاد اجتماعی و روانشناختی بیماری سرطان” با همراهی نویسندگان منتخب این مجموعه مجازی صورت پذیرفت، لذا طبق روال برنامه های کاری این پایگاه اینترنتی، تجمیعِ یادداشت ها و مقالات به تفکیک لینک مطالب با هدف تسهیلِ دسترسی به مباحث مربوطه منتشر می گردد.

قابل به ذکر است این مجموعه از یادداشتها و مقالات در “کتاب سال ۹۷ پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایرانیان” نیز در قالب یکی از فصول کتاب مربوطه ثبت و لحاظ خواهد شد.

روابط عمومی مجموعه تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان

====================

آیا آگاهی از تشخیص (بیماری سرطان) بر میزان افسردگی در بیماران سرطانی اثرگذار می باشد؟
http://iraniansocialworkers.ir/site/?p=9466

افزایش کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان
http://iraniansocialworkers.ir/site/?p=9482

بیماران مبتلا به سرطان و کیفیت زندگی | قسمت سوم
http://iraniansocialworkers.ir/site/?p=9494

مددکاری اجتماعی آنکولوژی | نقش مددکاران اجتماعی در کار با مبتلایان به سرطان
http://iraniansocialworkers.ir/site/?p=7910

سرطانها و سیاستگذاریها
http://iraniansocialworkers.ir/site/?p=9667

مراقبت های بهداشتی تاب آور | Resilience Health Care
http://iraniansocialworkers.ir/site/?p=9669

تعیین کننده های اجتماعی و روانی سرطان
http://iraniansocialworkers.ir/site/?p=9677

سونامیِ سرطان
http://iraniansocialworkers.ir/site/?p=9643

کودکان دارای والدین مبتلا به سرطان، نیازمند خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی
http://iraniansocialworkers.ir/site/?p=9685

نقش عوامل اجتماعی بر سلامت
http://iraniansocialworkers.ir/site/?p=9689

دست در دست با بیماران مبتلا به سرطان | مددکاری اجتماعی آنکولوژی
http://iraniansocialworkers.ir/site/?p=9693

واکاوی اجتماعی بیماری سرطان در ایران
http://iraniansocialworkers.ir/site/?p=9681

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا