نقش مددکاران اجتماعی در ارتقاء پایداری اجتماعی و محیطی

گزارش بیستمین میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاری اجتماعی ایرانیان

نتایج مباحثه گروهی شماره ( ۲۰ ): با توجه به شعار روزجهانی مددکاری اجتماعی در سال ۲۰۱۷  – پایداری اجتماعی و ثبات زیست محیطی-  نقش مددکاران اجتماعی در ارتقاء پایداری اجتماعی و محیطی چیست؟

شعار جهانی سال ۲۰۱۷ فدراسیون بین‌المللی مددکاری اجتماعی عبارت است از ارتقاء پایداری اجتماعی و ثبات زیست محیطی که شاید دغدغه همه جوامع در عصر مُدرن باشد.

پایداری اجتماعی به توانایی جامعه برای حفظ و نگهداری ابزارهای ضروری ایجاد ثروت، رفاه و مشارکت اجتماعی برای گسترش یکپارچگی و انسجام اشاره می‌کند. در اهداف راهبردی توسعه پایدار مضامینی چون توانمندسازی، افزایش قدرت و آزادی انتخاب، توسعه و گسترش مشارکت، ارتقاء کیفیت زندگی، ظرفیت سازی نهادی، امنیت اجتماعی، مسئولیت پذیری و رفاه اجتماعی به شکلی گسترده مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به اهداف راهبردی توسعه پایدار و به تبع آن پایداری اجتماعی، فرایندها، اهداف، اصول و ارزشهای حرفه مددکاری اجتماعی در بطن مبحث پایداری اجتماعی نهفته است. در همین راستا برای پاسخ به این سئوال که نقش مددکاران اجتماعی در ارتقاء پایداری اجتماعی و زیست محیطی چیست؟ این سئوال در گروه تلگرامی مددکاران اجتماعی ایران، در جمع ۴۳۰ نفری از مددکاران اجتماعی در مقاطع مختلف تحصیلی و اساتید مددکاری اجتماعی مطرح شد و فراخوانی با فرصت یکماه نیز با همین مضمون برای دریافت یادداشت مددکاران اجتماعی داخل و خارج کشور در پاسخ به سئوال مذکور در پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران قرار گرفت که در مجموع ۱۳ یادداشت از مددکاران اجتماعی با مقاطع تحصیلی مختلف (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا) دریافت گردید. که ضمن تعاریف ابعاد پایداری اجتماعی از منظر مددکاری اجتماعی، به نقشهای مددکاران اجتماعی در ارتقاء پایداری اجتماعی و محیطی پرداخته بودند. مددکاران اجتماعی در تحلیل های خود از مقوله پایداری اجتماعی از  مفاهیمی مانند تاب آوری اجتماعی، توسعه اجتماعی، توسعه و تقویت تاب آوری، عدالت اجتماعی، انسجام اجتماعی، رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، کیفیت زندگی استفاده کرده بودند و پایداری اجتماعی را مرهون تلاش در جهت ایجاد و گسترش این مفاهیم در جامعه می‌دانستند. قریب به اتفاق مددکاران اجتماعی  از روشهای مستقیم و غیر مستقیم حرفه بر روش مددکاری اجتماعی جامعه‌ای (توسعه محلی، برنامه ریزی اجتماعی و اقدام اجتماعی) برای ایفای نقش موثر مددکاران اجتماعی در ارتقاء پایداری  اجتماعی و زیست محیطی تأکید داشتند. در پایان نتایج مباحثه گروهی و یادداشت ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی گرینهایم ولاندمن (۲۰۰۴)  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با تجزیه و تحلیل پاسخ ها کدهای اولیه استخراج گردید. این کدها در طی فرآیند تجزیه و تحلیل در دو گروه مفاهیم اصلی و مفاهیم فرعی به شرح ذیل قرار گرفتند.

جهت دریافت و مطالعه جدول مفاهیم و زیر طبقات استخراج شده اینجا کلیک کنید.

گردآوری، تحلیل و ارزیابی: پروانه خفتان؛ کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی و عضو تیم تخصصی وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا