باشگاه تاب آوری، حمایت اجتماعی کلیدواژه تاب آوری

“حمایت اجتماعی کلید واژه تاب آوری”

باشگاه تاب آوری: حمایت از سلامت کسانی که به هر دلیلی گرفتار مواد مخدر شده اند و اکنون برای بازیابی سلامت خود و برگشت به زندگی در تلاش هستند روشن نگه داشتن چراغ امید است.
شاید به نظر بیاید در حالیکه با چالش های متفاوت و متنوع میلیونها جوان تحصیل کرده و سالم مواجه هستیم مبحث ضرورت حمایت اجتماعی از معتادان بهبود یافته از اعتبار بالایی برخوردار نیست.
اما اگردر نزدیکی خود معتادی را میشناسید که در تلاش است خود را از چنگال اعتیاد نجات دهد یا در حال بهبودی و ارتقاء سلامت خویش است ازاین نوشته و از این کارزار نیز یاد کنید.

که تا خود مبتلا به دردی نباشیم قدر درمان و درمانگر را نمیدانیم.
****

رسانه حامل پیام است و کارزار رسانه ای به روایتی چیزی جز تولید پیامی برای جلب مشارکت و حمایت طلبی نیست و این کارزار هم به دنبال ایجاد حساسیت و کسب حمایت برای یک ایده تحت عنوان (ضرورت حمایت از معتادان بهبود یافته) است.

و به یقین جلب این مشارکت باعث توسعه تاب آوری معتادان بهبود یافته و بهینه سازی و تقویت تأثیر برنامه های جاری خواهد بود کما اینکه کسب موفقیت در بسیاری از موضوعات در ارتباط مستقیم با حمایت طلبی (advocacy) ویژه آن موضوع خواهد بود. ما امیدواریم پیام این کارزار به ذینفعان، تصمیم گیرندگان و مخالفین و شرکا نیز برسد و تنها از این طریق به یقین خواهیم رسید که در انجام مأموریت خویش موفق بوده ایم.

ما امیدواریم از این طریق تماشاچیان عرصه به بازیگرانی فعال تبدیل شوند.

حمایت از بازیابی سلامت پیام اصلی این کارزار رسانه ای است.
این کارزار با استدلال، هدایت میکند، حمایت میکند و حاوی اطلاعات و انگیزه است و قطعاً برآیند این مولفه ها به کشف و تقویت راه حلهای جدید کمک و در تقویت و اثر بخشی برنامه های حال حاضر کمک خواهد کرد.

مخالفت با این ایجاد حساسیت و جلب مشارکت ممکن است به سه دلیل صورت پذیرد:

*اول اینکه جامعه مددکاران را نشناسد.
*دوم اینکه با خدمات و رسالت مددکاران آشنا نباشد.
*و سوم اینکه خود را نشناسد.

در خاتمه اظهار امیدواری میگردد تمامی معتادان بهبود یافته برای بازیابی زندگی و سلامت آسیب دیده خود از حمایت همه جانبه همگی ما برخوردار باشند.

محمدرضا مقدسی (مدرس و پزوهشگر تاب آوری)
از سری یادداشتهای سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
گردآوری و ترجمه توسط
باشگاه تاب آوری Resilience Club
دکمه بازگشت به بالا