توسعه تاب آوری و پایداری اجتماعی با لحاظ نمودن پیوست های اجتماعی

باشگاه تاب آوری؛ انعکاس دهنده فعالیتها و اقدامات تخصصی کارگروه تاب آوری در رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

باشگاه تاب آوری (Resilience Club): مسأله گشایی و تأمین نیازهای متعدد و متنوع جامعه بدون اینکه به فرصت ها و اقبال نسل آینده صدمه و لطمه ای وارد کنیم مسأله قابل توجهی در پایداری منابع و صیانت از سرمایه های اجتماعی است، اینکه آیندگان هم چون ما بتوانند از فرصت های رشد و بالندگی بهره مند گردند و به دور تهدید و نارسایی، از منابع مختلف محیطی و اجتماعی استفاده کنند بسیار موضوع حایز اهمیتی بشمار می آید. تاب آوری قدرت مقابله پایدار و فراتر از آن بازیابی پایداری از دست رفته یا آسیب دیده است.

شاخص پایداری جامعه (ssi) میزان پیشرفت به سوی پایداری را ارزیابی میکند. این شاخص میتواند به نوعی نماینده حفظ تعادل و پایداری و توان ادامه دادن نیز باشد. اگرچه پایداری اجتماعی در مواجهه با عوامل تهدید کننده در زمان حال اتفاق می افتد اما ثمره و نتیجه اقدامات گذشته و در عین حال آینده نگراست توسعه مدیریت و صیانت از سرمایه های روانشناختی و اجتماعی از کارکرد های بسیار مشخص تاب آوری و پایداری است، کما اینکه جوامع در بهره برداری از منابع محیطی و اقتصادی هم لازم است پیوست های اجتماعی را لحاظ فرمایند.

هدف غایی توسعه مدیریت بر منابع سه گانه اجتماعی، محیطی و اقتصادی، توسعه پایداری و تقویت تاب آوری است و این دو در بسیاری از موارد همپوشان هستند.

چالش برانگیز بودن ارائه تعریف در هر دو مقوله، بستر مناسبی برای مباحث نظری است اما بهرحال تاب آوری و پایداری اجتماعی در مقابل آسیب پذیری و شکنندگی قرار دارند و به همین جهت خانه تاب آوری فرصت به دست آمده با طرح شعارسال مددکاری اجتماعی را غنیمت دانسته و یقین دارد جامعه مددکاران اجتماعی نیز در سال پیش رو از تمامی ظرفیت های علمی و عملی خود در تبیین مفهوم شعار امسال به شایستگی بهره مند خواهد بود.

تاب آوری و پایداری اجتماعی را میتوان با لحاظ نمودن پیوست های اجتماعی در تمامی قوانین و طرح ها به شکل قابل توجهی توسعه داد که با استعانت از عنایت خداوند منان امید میرود جامعه مددکاران اجتماعی بتواند برای تمامی لوایح و طرحهایی اجرایی در حوزه های اقتصادی، آموزشی، زیست محیطی و عمرانی ضمیمه و پیوستهای اجتماعی متناسب تدارک ببیند.

محمدرضا مقدسی | خانه تاب آوری
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
گردآوری و ترجمه توسط
باشگاه تاب آوری Resilience Club
دکمه بازگشت به بالا