باشگاه تاب آوری، تاب آوری در مدارس

باشگاه تاب آوری؛ انعکاس دهنده فعالیتها و اقدامات تخصصی کارگروه تاب آوری در رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

باشگاه تاب آوری (Resilience Club): آموزگاران مقطع ابتدایی به ویژه در مناطق محروم می توانند سفیران و همیاران بر حق کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) باشند.

تبیین مفهوم تاب آوری و تلاش برای ارتقاء سلامت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توسعه مشارکت و تسهیل در ارایه هر چه بهتر خدمات امداد اجتماعی از اهداف برگزاری این دوره آموزشی است و مسلما: تاب آوری اگرچه مخاطب عام دارد و همه بدنه آموزش و پرورش میتواند از آن بهره مند باشد اما در گام اول دانش آموزان یتیم، مسکین و آنها که بهردلیل ساختار خانوادگی و تمکن مالی خود را از دست داده اند منظور نظر ما هستند.

خانواده و مدارس بعنوان دو نهاد تربیتی موثر همیشه در کنار هم مطرح بوده و هستند و اغلب مددجویان ساختار خانوادگی متداول را از دست داده و یا به آن صدمات جدی وارد شده است لذا آشنایی مدارس و آموزگاران با سازه (تاب آوری) میتواند در این عرصه اقدامی موثر بشمار آید.

خانواده های تک سرپرست و کم سواد و آسیب دیده که گرفتار فقر مزمن هستند بیشتر و بهتر می توانند از فضاهای آموزشی غنی و ارتباطات سازنده تربیتی با معلمین و مربیان و مددکاران بهره مند گردند.

دانش آموزانی که بیشترین خسارت ها در خانواده و از خانواده تجربه کرده اند شایسته بیشترین خدمات و حمایتهای اجتماعی هستند. وی در ادامه افزود: خانواده، جامعه، مدرسه و ویژگی های فردی دانش آموزان از جمله عوامل چهارگانه ای هستند که بایستی در توسعه تاب آوری مدارس مورد توجه ویژه مددکاران اجتماعی، مربیان، والدین و مدیران مدارس باشد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
گردآوری و ترجمه توسط
باشگاه تاب آوری Resilience Club
دکمه بازگشت به بالا