تاب آوری در کوچینگ فرآیندی آینده نگر | باشگاه تاب آوری

باشگاه تاب آوری؛ انعکاس دهنده فعالیتها و اقدامات تخصصی کارگروه تاب آوری در رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

باشگاه تاب آوری: آیا تابحال به راز دوام برخی افراد، خانواده ها، جوامع و سیستم ها در بحبوحه  مشکلات و یا سر بر آوردن  آنها پس از یک فاجعه، در هم شکستگی، و یا  ویرانی اجتماعی، عاطفی و اقتصادی و یا حتی چگونگی جبران خسارت و عقب افتادگی ها فکر کرده اید؟
دلیل بقای برخی جریانها و اجزای تشکیل دهنده آنها را می دانید؟ در حوزه تاب آوری فردی چطور؟  تابحال با این سوال روبرو شده اید که  آیا تاب آوری یک ویژگی اکتسابی است یا ریشه ژنتیکی دارد؟ در سازمانها و خانواده چطور؟
ساده ترین معنای تاب آوری بازگشت به حالت اولیه، پس از تحمل و تحمیل شکست، ناراحتی، کاستی، خسارت و توانایی اصلاح بد کارکردی های ناشی از صدمات را هدف قرار میدهد که در جای خود قابل تأمل است.
انسان می تواند قدرت بازسازی و سازگاری را و یا حتی مواجهه با مصائب را با حداقل صدمه و آسیب بیاموزد و در صورت بروز سانحه نیز بازسازی و فرآیند ترمیم را مدیریت و تسریع کند.

در حقیقت میزان بهره مندی ما از قدرت تاب آوری به ویژه در مواجهه با شرایط پیش بینی نشده و در خصوص کاهش میزان آسیب بطور جدی به چالش کشیده میشود  و صرفنظر از سن، موقعیت اجتماعی، جنسیت و … در زندگی هر انسانی، اتفاقات تلخ و ناگوار بسیاری رخ میدهد که نحوه برخورد با آنها میزان تاب آوری و توانمندیمان را نمایش میدهد.
این توانایی و توسعه و بازیابی آن را مدیون تربیت، ذخایر شناختی و هیجانی، کوچ، مشاور و مددکار خود هستیم.
واقعیت اینست که زندگی جریانی پر چالش و پیش بینی نشده است و صِرف نگرش مثبت و داشتن امید به آینده، مانع رخ دادن چالش های جدی و بروز دردهای عمیق نخواهد بود، چه بسا که گاهی این صدمات حتی جبران ناپذیرند.
پس چه باید کرد؟ مسائل و مشکلات متعدد و متنوع در راه است و در واقع ما قدرت و توان پیش بینی و یا پیشگیری از بروز آنها را نیز نداریم! واقعاً چاره چیست؟ تاب آوری پاسخ مناسبی است در صورتی که با فرایندی که افراد را احیا کرده و به حالت قبل برمیگرداند اشتباه گرفته نشود!
این نکته بسیار ظریف و مهم که تاب آوری صرفاً احیا و بازگشت به حالت اولیه نیست در واقع نکته حائز اهمیت برای علاقه مندان به کوچینگ، مشاوران و مددکاران و حتی روانشناسان این است که تعریف تاب آوری به احیاپذیری از مفهوم رشد خالی است و قابل تامل است.
تاب آوری ما را پس از عبور از مراحل دشوار صاحب تغییراتی  مثبت  در نگرش، توسعه ذخایر رفتاری، اقتدار و استحکام باورها و نظام ارزش ها خواهد کرد. چیزی که در بازگشت به حالت اولیه  امکان پذیر نیست.
در واقع در گذر از موانع، ما با کسب تجربیات تازه به انسان دیگری مبدل میشویم!
در فرایند تاب آوری، ما به نسخه های بهتری از خود تبدیل میشویم، نه اینکه صرفاً احیاء شویم و به نقطه زمان سانحه بازگردیم.
ما عبور خواهیم کرد، پس از ضربه نیز رشد خواهیم یافت و به گذشته  ی زمان سانحه باز نخواهیم گشت، لذا  هر تعریف از تاب اوری به ضرورت بایستی از مفاهیم بنیادی رشد و تکامل بهره مند باشد. تعریف تاب آوری به احیاپذیری برای نوآموزان تأمل برانگیز و قابل بررسی است.
بنابر این هدف از همراهی کوچ، مشاور، مربی و مددکار حتی الامکان به سلامت عبور دادن افراد از میان دریای متلاطم آسیب ها  و آموزش راهکارهایی برای مواجهه موفق با موارد مشابه در آینده است، به این ترتیب می توان امیدوار بود که به شدت قبل زمین نمیخوریم و با  تکیه بر مهارت ها و درس های آموخته شده قادر خواهیم بود عملکرد بهتری ارائه کنیم.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا