باشگاه تاب آوری، مولفه های اساسی تاب آوری

چهار مولفه اصلی تاب آوری

ایجاد تاب آوری همچون عضله سازی، نیازمند تلاش آگاهانه و مستمر برای تقویت چهار مولفه مهم است. این چهار مولفه عبارتند از: خود آگاهی، خود مراقبتی، اندیشه ورزی و حفظ دیدگاه وسیعتر

اگر فرد در تقویت این مولفه ها توانمند باشد پس توانایی ایجاد تاب آوری بیشتر را نیز دارد. اگر مطمئن نیستید که تاب آوری دارید، اینجا تمرینی برای شناخت تاب آوری وجود دارد که بتوانید تاب آوری درونی خود را بروز دهید.

چشمان خود را ببندید و آخرین باری که احساس کردید تاب آوری داشتید را به خاطر آورید. به‌یاد داشته باشید که این موضوع حتما نباید برگشت از یک اتفاق ناگوار باشد. این احساس می تواند زمانی که کاملا احساس سرزندگی، ارتباط، تعامل و خلاقیت دارید، برای شما رخ دهد؛ یا زمانی که کاری جدید را انجام داده یا بابت موفقیت ها و موهبت های داده شده قدردانی می کنید.

از خود این سوالات را بپرسید که:

تاب آوری چگونه باعث می گردد که فرد احساسات اش را درک کند ؟ تاب آوری در فرد استرس کمتر، وضعیت با ثبات تر به همراه آرامش بیشتر ، بازگشت از اندوه، تنفس عمیق تر، آسودگی بیشتر را ایجاد می نماید.

  • چگونه تاب آوری، افراد را در تعاملشان با دیگران به آنها نزدیک تر می‌سازد؟ باعث می شود که فرد قضاوت کمتر، درک بالاتر، ارتباط بهتر داشته و از رابطه مراقبت بیشتری نموده و شنونده بهتری باشد.
  • چگونه تاب آوری بر فردی که کاری را در دست اقدام دارد اثر می گذارد؟ باعث می گردد زمان کار اضطراب کمتر، کنجکاوی بیشتر، شایستگی و مهارت بالاتر داشته و خلاق تر باشد.
  • چگونه تاب آوری دیدگاه فرد را پیرامون زندگی وسعت می بخشد؟ تاب آوری، فرد را انعطاف پذیرتر، شادتر، آگاه تر، مشتاق تر و مبتکرتر ساخته که دارای فرصت های بیشتر و ذهنی بازتر خواهد بود.

اکنون این تمرین را به صورت یک فعالیت منظم و مستمر در آورید.

نسبت به این تمرین متعهد باشید. در صورت لزوم بر روی تقویم خود زمانی را برای تمرین تاب آوری روزانه، هفتگی یا حداقل ماهی یک بار تعیین کنید. این تمرین شناسایی تاب آوری را با یک برنامه روتین پیوند دهید. من جمله پیاده روی در طبیعت، دیدن از یک مکان خاص، مسافرت رفتن، تمرین تنفس، روشن کردن شمع و گوش کردن به موسیقی برای مراقبه باعث می گردد که شما را در موقعیت متفکرانه و مبتکرانه قرار می دهد.

ایجاد یک زمان و مکان خاص برای شناسایی تاب آوری و کار بر روی چهار مولفه ذکر شده، منجر به آمادگی بیشتر فرد در برابر مشکلات پیش رو خواهد شد.

گردآوری و ترجمه:
جواد طلسچی یکتا؛ دکتری مدیریت کوچینگ

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا