سازمان ملی مددکاری اجتماعی؛ بازخوانی یک پیشنهاد

سازمان ملی مددکاری اجتماعی؛ بازخوانی یک پیشنهاد

ائتلافی ملّی برای جبران و ترمیم خسارات در چنین بحرانی فراگیر از ضروریات است. این مطلب را دکتر محمدرضا مقدسی به خبرنگار مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران گفت و بار دیگر پیشنهاد تأسیس سازمان ملی مددکاری اجتماعی ایران را مورد تأکید قرار داد و از مخاطبین این رسانه خواست یکبار دیگر به مجموعه یادداشت های چهارگانه و ارائه این پیشنهاد در توسعه و گسترش ظرفیت نهادی مددکاری اجتماعی کشور را مورد بازبینی قرار دهند.

توضیح اینکه پیشنهاد تأسیس سازمان ملی مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی در چهار بخش و بصورت مبسوط در مردادماه سال ۱۳۹۵ توسط پایگاه اطلاع رسانی مددکاری اجتماعی ایران منتشر شده است.

وی در ادامه گفت: تاب آوری تقویت نهاد علم است تاب آوری خردورزی و خردسالاری است همانگونه که معنویت و معناداری از جنس آگاهی و نور است همانگونه که معنویت دانایی است که مبارزه با جهل جدای از تقویت تاب آوری نیست.

فراخوانی عام و دعوتی فراگیر را شایسته میدانیم که سازمانهای مردم نهاد، کنشگران مدنی، انجمن های علمی و حتی در معدود مواردی سازمانهای صنفی را به بازبینی در فعالیت های داوطلبانه خود و به تقویت نهاد علم در جامعه مدنی ترغیب نماییم.

چه خوب بود اگر انجمن های علمی به نهاد علم بیش از این بها داده بودند، چه خوب بود اگر دستاوردهای پژوهشی در محدوده ی چاپ مقاله ای محصور نمی ماند، چه خوب بود از دهها هزار رساله دانشگاهی هم کمی بیش از این و  چیزی جز خمیر کاغذ برخوردار بودیم.

دکتر محمدرضا مقدسی (مدیر و موسس خانه تاب آوری) به خبرنگار گروه استانهای مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی گفت و افزود: پایگاه اینترنتی مددکاری اجتماعی ایرانیان علاوه بر پوشش خبریِ رویدادهای مهم اجتماعی کشور بخاطر تولید محتوی مستقل، تخصصی و داوطلبانه، میتواند در عرصه امداد اجتماعی و علی الخصوص در تقویت نهاد علم شایسته توجه و الهام بخش باشد.

دکتر محمدرضا مقدسی همچنین در بخش دیگری ائتلاف بزرگان و نخبگان مددکاری اجتماعی ایران را مورد اشاره قرار داد و افزود: ضرورت برخورداری از ساختاری منسجم و همراهی و هماهنگی در عملیات، آنقدر بدیهی و روشن است که نیاز به توضیح و تفسیر ندارد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا