نظر سنجی بزرگترین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران

بزرگترین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران در پیش است.
با توجه به اینکه یکی از مهمترین سیاستهای سازمانی وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایران، مبنی بر طرح ریزی و اجرای کارزارهای رسانه ای و برپایی کمپین های اجتماعی با اولویت های موضوعات پررنگ اجتماعی است، به نظر شما کارزار رسانه ای این سازمان مجازی در سال جاری با چه موضوعیتی باشد؟
***حمایت از جامعه معلولین ایران و متناسب سازی شهری
***ضرورت حمایت از کودکان کار و خیابان
***ضرورت تصویب و تأسیس سازمان نظام مددکاری اجتماعی ایران
***ضرورت حمایت از پناهندگان ایرانی سرگردان در کشورهای اروپایی
***حقوق بشر برای همگان (کارزار رسانه ای مشترک با انجمن مددکاران اجتماعی یکی از کشورهای آسیایی)
جهت شرکت در این نظر سنجی به اولین سامانه ایده پردازی مددکاری اجتماعی ایران مراجعه فرمایید.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا