تازه های مددکاری اجتماعی دنیا

امروزه مددکاری اجتماعی به ترکیب علم و هنر و مهارتی اطلاق میشود که افراد را برای ورود به جامعه آماده میکند

در تازه های مددکاری اجتماعی دنیا بیشتر تأکید می شود بر روی توانمندسازی خود فرد کار شود تا آمادگی لازم را برای زندگی در اجتماع بیابد.

امروزه مددکاری اجتماعی به ترکیب علم و هنر و مهارتی اطلاق میشود که افراد را برای ورود به جامعه آماده میکند. به طوری که در تازه های مددکاری توصیه میشود. از یک سو به فرد کمک شود. استعداد خود را بیابد و عزت نفس لازم را در خود رشد دهد و از سوی دیگر نیز خواسته می شود. جامعه نیز بستر مناسبی را برای افرادی که کم توان و ناتوان هستند و یا مشکلاتی دارند، مهیا نماید. زیرا در این صورت است که افراد می توانند به راحتی وارد اجتماع شده و زندگی کنند. در همین راستا لازم است به مددجو مشاوره های لازم جهت رفع مشکلات خود و تغییر شرایط نامطلوب داده شود. همچنین به افراد جامعه نیز آگاهی لازم داده شده و اقدامات لازم را در جامعه انجام داد.

بررسی تازه های مددکاری اجتماعی دنیا

در  تازه های مددکاری اجتماعی در سال های اخیر، بیشتر سعی می شود بر روی خود فرد کار شود تا وی یاد بگیرد بتواند خود را ترمیم کند. زیرا افراد مددجو اگر تاب آوری مناسبی نداشته باشند و نتوانند خود را بعد از بروز هرمشکل و مانعی ترمیم کنند و انعطاف لازم را به خرج دهند، قطعا در جامعه به مرور به عقب رانده خواهند شد. لذا  اگرچه روشهای اصلی مددکاری اجتماعی همچنان همان روشهای مددکاری فردی و مددکاری اجتماعی و مددکاری گروهی است اما مددکاران با کمک متدهای جدید در مددکاری اجتماعی سعی دارند ظرفیت مددجو را برای زندگی کردن و ادامه دادن در جامعه ای هرچه قدر ناگاه هم آماده نمایند.

اتودهای جدید مددکاری اجتماعی

توانمندسازی در مددکاری اجتماعی

در اتودهای جدید مددکاری اجتماعی بر روی آموزش افراد تاکید بسیاری دارند، حتی افزایش تاب آوری در افراد با آموزش انجام پذیر می باشد. اما در این راه باید مددکار اجتماعی مهارت مشاهده و گوش دادن را در خود افزایش دهد  و با دید مثبتی به مسائل نگاه کند. یعنی به جای تمرکز بر روی ایرادات و نقایص، نقاط مثبت و استعدادها را دیده و تشویق و تقویت نماید.

در حقیقت در تازه های مددکاری اجتماعی بر روی توانمندسازی افراد و افزایش تاب آوری تاکید می گردد. زیرا بدین ترتیب افراد نگرش خود را به مسائل تغییر داده و قضاوت دیگری خواهند داشت. 

مددکاران اجتماعی از سوی دیگر باید دید وسیعی داشته باشند. آنان باید با انجام مشاهدات دقیق و کار گروهی، مشاهدات خود را از اجتماع به اطلاع نهادها و سازمان هایی مانند شهرداری برسانند تا از این گزارشات برای اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از مشکلاتی که افراد را نیازمند کمک می کند استفاده نموده و پشتیبانی لازم را انجام دهند.

نویسنده: دکتر جواد طلسچی یکتا
مدیر و موسس رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا