مهربانی را بیاموزیم؛ مهربانی کودکی تنهاست

مقدسیباشگاه تاب آوری: محمدرضا مقدسی کارشناس تاب آوری در حاشیه اولین جشنواره زنده باد مهربانی در کرمانشاه به پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران گفت: باعث افتخار است که در عصر اولین جمعه ماه مبارک رمضان و درست در لحظات معنوی افطار و با حضوربیش از ده هزار نفر مردم خیر کرمانشاه راهی جدید و افقی روشن را در مشارکت وحمایت های مردمی ارایه نمودند.

تحقیقات نشان داده است کیفیت زندگی بیماران خصوصاً کودکان با حمایت های عاطفی و اجتماعی بهتر خواهد بود نامهربانی بیماری انسانها و سرطان بیماری سلولهاست و در واقع سرطان چیزی جز اختلال در سیستم مقابله با آفات وعوامل بیماری زا نیست، این الگو را میتوان در سامانه های اجتماعی و مبحث آسیب ها و سلامت اجتماعی نیز تعمیم داد. جوامع انسانی هم با دوری از معنویت و مهربانی دچار آفت و آسیب می شوند و نامهربانی و از هم گسستگی پیوندها در حقیقت سرطان اجتماعی است.

و فرصت هایی اینگونه برای ترویج معنویت و مهربانی حقیقتاً غنیمت است، به ویژه که در ایام ماه مبارک رمضان و عصر اولین جمعه آن همگی به اتفاق برای بهبودی بیماران سرطانی به ویژه کودکان عزیزمان دست دعا به آسمان برده باشیم و انتظار میرود با استمرار در برگزاری چنین برنامه هایی شاهد اثربخشی مضاعف آن باشیم.

وی ضمن تقدیر ازبرپایی این جشنواره ی باشکوه که بمنظور کمک به کودکان سرطانی برگزار گردید گفت:
دعا، معنویت، امید و در نهایت مهربانی و حمایت های اجتماعی حتی میتواند تأثیر مداخلات و روشهای بیمارستانی را افزون کند.

با توسعه مشارکت و کیفیت بخشی به ارتباطات انسانی و تحکیم پیوندهای اجتماعی به یقین میتوان گامی مهم نیز در ارتقای تاب آوری برداشت و به نظر میرسد این از اهم وظایف مددکاران اجتماعی باشد از دیگر برکات حمایت عاطفی و اجتماعی میتوان به کاهش عوارض و تبعات روانشناختی بیماریهای سخت درمان و بی درمان اشاره کرد که از قضا این هم از دیگر وظایف مددکاران اجتماعی به شمار می آید. لذا شایسته است مددکاران اجتماعی در اینگونه مناسبت ها و حرکت های مدنی ابتکار عمل و نقش بیشتری را ایفا نمایند. از سازمانهای مردم نهاد و دولتی نیز انتظار میرود که با استفاده از تخصص و کسوت دانشگاهی مددکاران اجتماعی در اجرای هر چه بهتر اینگونه برنامه ها بهره مند باشند.

تاب آوری در واقع به افراد کمک میکند با کمترین آشفتگی در شرایط خطرناک از جمله بیماری ها به بازیابی و حفط تعادل زیستی و روانی خویش قادر شوند و یکی از ارکان اصلی این مهم برخوردار بودن از حمایت عاطفی و اجتماعی است که در واقع در درمان و جامعه پذیری مجدد این عزیزان کمک شایان توجهی میکند.

مهربانی و تحکیم پیوندهای اجتماعی ، همنوایی و همدلی قدرت غلبه بر هر سرطانی را دارد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
گردآوری و ترجمه توسط
باشگاه تاب آوری Resilience Club
دکمه بازگشت به بالا