چگونگی اعتماد سازی در فرآیند مشاوره فردی، توسط مددکار اجتماعی

اگر در هر رابطه انسانی، وجود اعتماد متقابل، یکی از اصول اولیه رابطه است، که هست، در رابطه مشاوره مددکار اجتماعی با مراجع، اصلی ترین متغیر تأثیرگذار بر مراجع است.

اعتماد سازی از فضای فیزیک محل کار یا مرکز مشاوره شروع می گردد.
اینکه مراجع از اولین لحظه ورود به کلینیک بر اساس آنچه که می بیند، چه حسی پیدا می کند؟
در واقع اولین عامل تأثیر گذار در مراجع نه تفکر او که احساس او به محل و مددکار اجتماعی است. و احساس قبل از آنکه با شنیدن بوجود آید، با دیدن شکل می گیرد!
یادمان باشد که ما در فضای فرهنگ ایرانی صحبت می کنیم. فرضاً اگر در خارج از ایران دست دادن مددکار اجتماعی با مراجع غیر همجنس شروع اعتماد سازی است، در ایران می تواند باعث بی اعتمادی شود و حتی دردسرساز شود!!!
بر این اساس حتی چیدمان صندلی ها و مبل های داخل کلینیک هم فرهنگی و ملی خواهد بود!
رنگ آرام بخش دیوارها و تزئینات ساده و متناسب با اهداف مرکز، صندلی و مبل های راحت، امکانات رفاهی اولیه مثل آب خُنک، تلویزیون، مجله و روزنامه، فضای ضد صداهای مزاحم و برنامه منظم نوبت دهی، همه و همه در بدو ورود باعث پدید آمدن احساس امنیت، نشاط و در نهایت اعتماد به مکان مشاوره می گردد.
حال اعتماد سازی بین مددکار اجتماعی مراجع؟

پوشش مددکار اجتماعی
در عین راحتی باید متناسب با شغل و سنش باشد. و از افراط و تفریط پرهیز گردد. واقعیت این است که پوشش مددکار اجتماعی در لحظه برخورد اولیه حس امنیت یا بی تفاوتی و بی امنیتی را موجب می گردد. تمیزی، اتو خورده بودن، خوش رنگ بودن، تناسب با فصل و گران نبودن از شاخص های تأثیرگذار می باشد.

صداقت و صمیمیت
از محتوای مرتبط با موضوع کلام، فن بیان، لحن انسانی و دوستانه کلام، روراست بودن، ساده بودن کلام و احساس، همدلی کردن، نشان دادن رازداری بعنوان اصول کار و نشان دادن احساسات، دیده می شود.

احساس مسئولیت مددکار اجتماعی در قبال مراجع
میزان انرژی، جدیت، زمان اختصاص داده شده، رویکردهای بکار گرفته در فرآیند مشاوره و نتیجه مثبت کار در اعتماد سازی برای مراجع بسیار موثر است.

اعتماد به نفس مددکار اجتماعی در اجرای مشاوره
و بدانیم که عملکرد ما مددکاران اجتماعی زیر نظر مراجعین خود می باشد. هر نقطعه ضعف و شک و تردید ما در مُراجع انعکاس منفی داشته و سبب ایجاد فاصله و شکاف خواهد شد. و بر عکس، قاطعیت و اعتماد به نفس واقع بینانه ما قطعاً باعث اعتماد از سوی مراجع به ما خواهد گردید و این زمانی میسر است که مددکار اجتماعی از سواد حرفه ای و تجربه میدانی برخوردار باشد.

احمدعلی جبارزاده | مددکار اجتماعی

وبسایت تخصصی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا