کمیته تخصصی تاب آوری خانواده در “انجمن ازدواج و خانواده کشور”

باشگاه تاب آوری؛ انعکاس دهنده فعالیتها و اقدامات تخصصی کارگروه تاب آوری در رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

باشگاه تاب آوری: کمیته تخصصی تاب آوری خانواده در انجمن ازدواج و خانواده کشور فصل جدیدی از فعالیت های حود را آغاز کرد. این کمیته در کنار سایر کمیته های پژوهشی و آموزشی تحت امر انجمن ازدواج و خانواده کشور است و از ظرفیت های داوطلبانه خانه تاب اوری نیزبرخوردار است.

کمیته تخصصی تاب آوری خانواده بصورت رسمی در اسفند سال ۹۷ فعالیت خود در راستای دستیابی به اهداف مصوب انجمن و تحکیم مبانی خانواده و ارتقای کیفیت زندگی و توسعه توانایی های مخاطبین در آشنایی هر چه بیشتر با مبانی نظری و جلوه های عملیاتی تاب آوری در خانواده سازماندهی کرده است.

مدیر تیم تاب آوری در انجمن ازدواج و خانواده کشور به خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی مددکاری اجتماعی ایران گفت و افزود: از ابتدای آغاز فعالیت انجمن در سالهای ۸۷ و ۸۸ که در آن هنگام تحت عنوان باشگاه مشاوران و مدرسین ازدواج و خانواده در شیرخوارگاه آمنه و تحت نظارت سازمان بهزیستی جلساتی با محوریت تاب آوری برگزار کرده ایم تا اینکه در سال ۹۷ با نظر هیأت مدیره و مدیرعامل محترم انجمن خانم دکتر سعیده هادی تشکیل کمیته تاب آوری خانواده در دستور کار قرارگرفت و بحمد الهی همگام با توجهات روز افزون بین المللی به مسأله تاب آوری در گام های نخست کارگروه مترجمین با رجوع و برخورداری از تجربیات مترجم شناخته شده ی  کشور عزیزمان خانم عفت حیدری (مترجم حوزه خودیاری و تاب آوری) متون مناسبی را جهت ترجمه انتخاب و تدارک ببیند که بتدریج درحال انتشار و ارائه به علاقه مندان است.

همچنین در نظر بود که با پشتوانه فعالیت حوزه مکتوب و همچنین توان آموزشی و بهره گیری از اساتید مجرب در زمینه های تاب آوری همسران، تاب آوری کودکان و فرزندپروری کارگاههای تخصصی جهت تربیت مربیان و تسهیلگران در سطوح فردی و اجتماعی نیز انجام گیرد که البته اگرچه با کمی تأخیر ولی این برنامه ها با انگیزه و توان هرچه بیشتر بر حسب وظیفه داتی انجمن و بنابر مقتضیات زمانی انجام خواهد گرفت. در این راه مباهات و غرور اینکه از وجود اساتید و متخصصین گرانقدری که به تاب آوری عنایت ویژه داشته اند برخورداریم.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا