باشگاه تاب آوری | بررسی تاب آوری در خانواده هایی که با اعتیاد زندگی می کنند

باشگاه تاب آوری؛ انعکاس دهنده فعالیتها و اقدامات تخصصی کارگروه تاب آوری در رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

باشگاه تاب آوری: اطلاعات درباره تاثیر اعتیاد بر خانواده­ های نیوزیلندی خیلی کم است. درک خوب از ماهیت و گستردگی مشکلات خانواده برای کمک به خانواده ­ها ضروری است تا تاب­ آورتر شوند و عواقب آن را به حداقل برسانند. هدف این پژوهش بررسی تجارب خانواده­ های نیوزیلندی که با اعتیاد زندگی می­کنند، شناسایی تاثیرات بر اعضای غیرمعتاد خانواده، استراتژی های مقابله­ ای آنها و موانع کمک طلبی است.

روش­ها: پیشینه و مصاحبه های ذینفعان اصلی از توسعه یک برنامه مصاحبه برای ۲۹ اعضای خانواده شرکت کننده خبر داد که از طریق خدمات بهداشتی و اجتماعی گردآوری شدند. مصاحبه­ ها برای تجزیه و تحلیل مضامین اصلی و عناصر مهمی که زیر بنای آن را تشکیل می­دهد، ضبط گردید. ذینفعان اصلی و افراد مطلع غیر رسمی برای بحث در مورد یافته­ ها و تفسیر آنها مجدداً مورد مشورت قرار گرفتند.

یافته­ ها: اعتیاد اثرات گسترده ­ای بر خانواده ­های نیوزیلندی داشته است. استراتژیهای مقابله ­ای که توسط شرکت کنندگان در این پروژه توصیف شده­ اند، فاقد دلالتهای ضمنی مثبت تاب­ آوری، برای مثال سازگاری مثبت در شرایط خیلی سخت بودند.

نتایج: اثرات خانوادگی اعتیاد پیچیده هستند و مشکلات خانوادگی مشابهی بدون توجه به نوع مواد(های) درگیر رخ می­دهند. این پژوهش اکتشافی کوچک نشان می­دهد که پیامدها برا ی خانواده­ های نیوزیلندی مستلزم تحقیقات بیشتری است. پژوهشهای آتی نیز باید برای مشخص کردن تاثیر اعتیاد رفتاری بر خانواده­ ها، اعتیاد در گروههای قومی خاص و پیامدهای یافته­ها در اجرای بالینی،  در سایر خدمات بهداشتی و اجتماعی و برای سلامت همگانی و سیاست اجتماعی انجام شود.

کلمات کلیدی: پژوهش کیفی، اعتیاد، تاب­ آوری خانواده

متن کامل این مطلب را (PDF) از اینجا دانلود نمایید.

ترجمه و گردآوری: فاطمه محمدی؛ مددکار اجتماعی
انتشاریافته در مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان

مطالب مرتبط
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا