یادداشت اختصاصی یک مددکار اجتماعی در تبیین ضرورت اجرای کارزارهای رسانه ای

ضرورت، اهمیت و تاثیرگذاری کارزار رسانه ای مددکاران احتماعی
امروزه علی رغم قدمت نه چندان طولانی حرفه مددکاری اجتماعی در کشور، تلاشها، نوآوریها و خلاقیتهای ارزنده ای در این راستا صورت گرفته است، تلاشهایی که همچنان ادامه داشته و هدف اصلی آن افزودن غنای بیشتر و کیفی کردن این علم کاربردی و موثر در سطح جامعه است.
مددکاری اجتماعی در سطح تخصصی و در سطح عمومی گسترش بی نظیری در سطح بین المللی داشته است به گونه ای که با سایر حرفه های یاورانه در رقابت بوده و در حوزه رفاه و خدمات اجتماعی گوی سبقت را از آنها ربوده است.
حال سوالی که مطرح می گردد آیا علی رغم تلاشها و خلاقیتهایی که مطرح گردید در کشور ما هم این اتفاق افتاده است و ما در حال رقابت با سایر حرفه های یاورانه همچون روانشناسی و مشاوره هستیم؟ مطمئناً پاسخ به این سوال، نمی تواند با قاطعیت بله باشد.
امروزه نیاز جدی و بنیادی به حرفه مددکاری اجتماعی در حوزه آسیبهای احتماعی، سیاست گذار ی اجتماعی و رفاه اجتماعی، اقدامات و تلاشهای خلاقانه ای را می طلبد تا هم بتواند حرفه را در سطح جامعه و هم بتواند با انسجام و یکپارچگی از ایده ها و ارائه طریق مددکاران اجتماعی در سراسر کشور در حوزه های مختلف همچون طلاق، اعتیاد، فقر،کودک آزاری، خشونت، اقدامات اجتماع محور و … بهرمند گردد. به نظر نگارنده؛ کارزار رسانه ای مددکاران احتماعی با توجه به رشد و پیشرفت دنیای مجازی در کشور و تجارب موفق قبلی، با پشتیبانی و حمایت سازمانها و نهادهای حمایتی و امدادی قابلیت این مهم را دارد تا بتواند بخش عظیمی از ایده های جامعه مددکاری احتماعی را در حوزه های ذکر شده که اتفاقاً امروزه دغدغه مدیران و سیاستگذران هم می باشد بسیج کند و با برنامه ریزی و مدیریت لازم از خروجی آن در جهت تغییرات اجتماعی قدمهای حرفه ای برداشته شود.
خوشبختانه امروزه استادان و پویندگان این راه با تألیفات، آموزش و ترجمه متون قدمهایی برداشته اند که این مهم قابل تقدیر می باشد، اما هنوز در آغاز این راهیم و امیدواریم که دیگر مددکاران اجتماعی نیز به این جنبش رسانه ای بپیوندند و حال که مقدمات این مهم با تلاشهای گروهی از مددکاران احتماعی فراهم گردیده است با طرح موضوعات کاربردی و حمایت همه جانبه از این ایده جالب، در شناساندن توانایی ها و قابلیتهای مددکاران اجتماعی در حوزه های مختلف به سایستگذاران اجتماعی و مدیران مربوطه در سطوح مختلف موثر باشند.
امید است با همیاری و همکاری همگی مددکاران اجتماعی فعال در سطح کشور و حمایت و پشتیبانی سازمانهای مربوطه، جامعه مددکاران اجتماعی بتوانند رسالت خود را در سطوح اقدامات اجتماعی، برنامه ریزی احتماعی و رشد و توسعه محلی به انجام برسانند.

 آزاد دارابی / دکترای مددکاری اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا