ایجاد رشته «مددکاری اجتماعی کودک» در دانشگاه علوم توانبخشی

شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، با درخواست راه اندازی رشته «مددکاری اجتماعی کودک و نوجوان» مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، موافقت کرد.

شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، همچنین با ظرفیت پذیرش چهار دانشجو برای یک دوره مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مددکاری اجتماعی کودک و نوجوان، موافقت کرده است.

همچنین شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در این جلسه با درخواست تغییر نام دانشکده «علوم تربیتی و رفاه اجتماعی» به دانشکده «سلامت اجتماعی» و تغییر نام دانشکده «علوم رفتاری» به دانشکده «علوم رفتاری و سلامت روان» موافقت کرد.

براساس برنامه معاونت آموزشی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، دانشکده سلامت اجتماعی از مهرماه سالجاری و همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی و دو دانشکده «علوم رفتاری و سلامت روان» و «علوم توانبخشی» از ترم دوم (بهمن ماه سالجاری)، آغاز به کار می کنند.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا